Gospodarstvo

REŠITEV PROBLEMATIKE PRIPRAVE JAVNIH NAROČIL ZA ŽIVILA

 

Ljubljana, 13. december 2017 – Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetjih, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije smo izdelali enostavno in učinkovito spletno orodje za javno naročanje živil. V mesecu novembru je bila dodeljena vsem javnim zavodom v Sloveniji (osnovnim šolam, vrtcem, bolnišnicam, socialno-varstvenim zavodom, itd.) koda za dostop do te spletne aplikacije, ki se imenuje Katalog živil za javno naročanje. Aplikacija omogoča izbor živil, oblikovanje sklopov in pripravo izločenih sklopov. Javnim zavodom bo s tem prihranjeno ogromno časa in stroškov. Naročniki bodo imeli tudi pregled nad ponudbo izdelkov, ki jih proizvajajo kmetje in zadruge ter kmetijska in živilska podjetja. V projektu koordinacije ponudbe sodelujeta tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije.

Do sedaj so javni zavodi v skladu z zahtevo Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) porabili veliko časa in sredstev za analizo trga, ki je predpogoj za pripravo javnega naročila in izločenih sklopov. Proces priprave javnega naročila je dolgotrajen in obremenjujoč, saj je poznavanje trga pomanjkljivo, posledično pa tudi poimenovanje živil in oblikovanje sklopov. Javna naročila so z vidika živilske stroke pogosto nekakovostno pripravljena, kar otežuje prijavo ponudnikov živil in jih lahko postavljala v nekonkurenčen položaj.

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij smo izdelali elektronsko orodje, ki omogoča hitro in učinkovito pripravo javnega naročila. To orodje se imenuje Katalog živil za javno naročanje. Vsebuje podatke ponudnikov in njihovih proizvodov ter jih geografsko umešča na zemljevid Slovenije.

S spletnim katalogom javni zavodi lahko izberejo pravilno poimenovana živila in oblikujejo sklope za pripravo javnega naročila ob enem pa lahko pošljejo povpraševanje tistim ponudnikom, ki jih v regiji izberejo za oblikovanje izločenih sklopov v višini 20% vrednosti celotnega razpisa.

Katalog vsebuje širok nabor živil, njihove hranilne vrednosti, količino pakiranja, alergene, pridobljene certifikate, šifre za naročanje in EAN kode ter preko zemljevida tudi natančno geografsko lego ponudnika. Aplikacija omogoča filtriranje živil po proizvajalcu in po tipu izdelka. Naročila vsakega naročnika se shrani za kasnejšo ponovno uporabo. Po izbiri ponudnika je mogoč izpis izbranega ponudnika z izbranimi izdelki. Katalog se stalno dopolnjuje s ponudniki, ki jih v sistem vpeljujejo partnerji projekta. Koordinacijo in vpis kmetov je prevzela Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in zadrug pa Zadružna zveza Slovenije. Trenutno je v katalogu vpisanih 62 ponudnikov z 1835 izdelki.

Konec meseca oktobra 2017 je 15 naključno izbranih javnih zavodov pričelo s testiranjem aplikacije. Rezultati testiranja so pokazali, da je aplikacija uporabnikom prijazna, saj so brez dodatnih navodil lahko izdelali popis živil z oblikovanjem sklopov za javno naročilo in izvedbo povpraševanja za izločene sklope. 23. novembra 2017 je 780 javnih zavodov prejelo unikatno aktivacijsko kodo za dostop. Do sedaj so je registriralo že 166 javnih zavodov, ki so v fazi priprave javnega naročila.

V zadnjih dveh mesecih je bil katalog predstavljen vsem partnerskim institucijam, ki so z različnih zornih kotov odgovorna za javno naročanje živil. Predstavili smo ga pristojnim ministrstvom: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zdravje.

Na povabilo javnih zavodov so bile izvedene tudi predstavitve Kataloga na regijskih in nacionalnih aktivih ravnateljev in organizatorjev prehrane v osnovnih šolah, vrtcih in socialno varstvenih zavodih.

Že z snovanjem aplikacije je bil izdelan načrt vzdrževanja, ki vključujejo stalno podporo ponudnikom, javnim zavodom, strokovno nadgradnjo baze skladno s spremembami področne zakonodaje in stanja na trgu in ga trenutno pokriva 14 ljudi na treh partnerskih asociacijah. Sama aplikacija omogoča, da se ponudba in povpraševanje “srečata”, kar pomeni, da se ponudba prilagaja povpraševanju in obratno.

Načrtujemo tudi povezava z nekaterimi obstoječimi aplikacijami, ki jih že uporabljajo javni zavodi kot so npr. spremljanje realizacije pogodb, knjigovodstvo, uporaba receptur in priprava jedilnikov.

Več o Katalogu živil za javno naročanje na:

spletni strani: https://www.katalogzivil.si

e-mail: katalogzivil@gzs.si

Dodatne informacije:

Katarina Jevšjak, mag. Jana Ramuš

T: 01 5898 274, E: katarina.jevsjak@gzs.si

T: 01 58 98 250, E: jana.ramus@gzs.si

13. 12. 2017

Avtor

Administrator


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja