Tehnologija

Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017

Agencija je objavila poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017. Iz poročila je med drugim razvidno:

v četrtem četrtletju leta 2017 je agencija prejela 233 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 4,90 %;prevladovali so spori, povezani s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami ter spori, ki se nanašajo na poštne in televizijske storitve;glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo T-2 d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.;agencija je rešila 242 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 68,18 %;povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 77,98 dni.

Poročilo je dostopno napovezavi.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T:01 583 63 00

F:01 511 11 01

info.box@akos-rs.si

www.akos-rs.si

12. 1. 2018

Avtor

Administrator


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja