Družabno, Gospodarstvo, Tehnologija, Zdravstvo

MEDICAL, 3. MEDNARODNI SEJEM SODOBNEGA ZDRAVSTVA BO POSKRBEL ZA ZDRAVJE V GORNJI RADGONI OD 17. DO 19. APRILA

SEJEM MEDICAL 2018

 

V  Gornji Radgoni je v torek, 17. aprila potekala svečana otvoritev 3. mednarodnega sejma sodobnega zdravstva MEDICAL. Prisotne je uvodoma nagovoril Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma. Ob ministrici za zdravje in svečani govornici Milojki Kolar Celarc, je še posebej pozdravil  župana občine Gornja Radgona, Stanka Rojka, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, dr. Zdenko Čebašek Travnik, predsednico združenja Slomed, mag. Mojco Šimenc Šolinc, direktorico Podjetniško trgovinske zbornice GZS, mag. Vido Kožar, direktorico nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, dr. Nino Pirnat, delegaciji iz Avstrije in Poljske, Vinsko kraljico Slovenije Katarino Pungračič ter predstavnike medijev. Poudaril je, da je sejem MEDICAL nastal in se razvija v tesnem sodelovanju z združenjem SLOMED v okviru Podjetniško trgovinske zbornice GZS. Opozoril je na težave financiranja zdravstvenega sistema, ki so po eni strani odraz vedno večje dovršenosti medicine in s tem vse dražje oskrbe bolnikov, po drugi strani pa tudi odraz postopnega staranja prebivalstva. Staranje pa je prav posledica medikalizacije družbe in zmanjševanja umrljivosti zaradi boljših in na široko dostopnih zdravstvenih storitev pa tudi zaradi večjega zanimanja za zdravje. Kot je dejal, sodobni trendi prinašajo potrebo po sodelovanju z institucij, služb in posameznikov za to, da se zdravstvo vse bolj širi na območje varovanja zdravja in ne zgolj zdravljenja bolezni. MEDICAL, ki tretjič odpira svoja vrata v Gornji Radgoni, zato kot glavni slogan ponuja«: Poskrbimo za svoje zdravje.« Poskušal bo opozoriti in odgovarjati na vprašanja dolgožive družbe, dolgotrajne oskrbe in celostne obravnave pacienta. Opozarjal bo na pomen preventive, zdravega življenjskega sloga, bivanja, zdravilstva in integrativne medicine. MEDICAL s 160 razstavljavci iz 8-ih držav in 7500 m2 razstavnih površin ponuja obiskovalcem v nakup izdelke in storitve za ohranjanje, izboljševanje in povrnitev zdravja ter hkrati celovito sliko skrbi za zdravje in zdravljenje za katero je odgovoren tudi vsak posameznik. Poleg članov združenja SLO-MED, ki je partner sejma, zato sodelujejo na prireditvi praktično vsi tisti subjekti, ki so vključeni v integralni sistem skrbi za zdravje. Ob predstavitvah UKC Maribor, Splošne bolnišnice Murska Sobota, Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, se predstavlja Ministrstvo za zdravje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Fakulteta za zdravstvene vede Alma mater Europea, Nacionalni inštitut za javno zdravje in mnogi drugi. V treh dneh se bo zvrstilo 18 strokovnih izobraževalnih dogodkov in 36 delavnic, ki so sejemski prostor spremenile v učilnico za kvalitetno in zdravo življenje. Ob koncu svojega nagovora se je zahvalil vsem razstavljavcem, inštitucijam in posameznikom, ki so sooblikovali vsebine letošnjega sejma, strokovnih posvetov in predstavitev, še posebej pa je izpostavil: Tatjano Krajnc Nikolić, direktorico NIJZ Murska Sobota, Janeza Lencla, svetovalca generalnega direktorja UKC Maribor, Bojana Korošca, direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota, Daniela Grabarja, strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota, Dragico Jošar, predsednico strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, Mirana Forjaniča, predsednika združenja zobne protetike ter Janeza Škrleca, člana sveta za znanost in tehnologijo republike Slovenije za razstavo inovacij in bionskega človeka. Vsem prisotnim je zaželel, da bi bila z njihovim prispevkom k razumevanju medicine in inštitucij zdravstvenega sistema ter varovanja zdravja dolgoživa družba tudi vedno bolj zdrava ter odlično zdravje in uspeh.

Stanko Rojko, župan Občine Gornja Radgona, je goste pozdravil v mestu sejmov in penine z mislijo, da zdravniška torba kot simbol zdravniškega poklica dandanes vsebuje še marsikaj drugega kot je še pred nekaj desetletji. V njej je vse več novosti, ki so v pomoč zdravnikom in bolnikom. Kljub temu pa, da zdravstveni sistem omogoča vse bolj kvalitetno oskrbo, moramo za svoje zdravje najprej poskrbeti sami. In sejem MEDICAL je tu ravno zato, da nas povezuje v tej skrbi z izmenjavo izkušenj in strokovnega znanja.

 

Mag. Mojca Šimnic Šolinc, predsednica Združenja SLO-MED, je dejala, da je spoznala, da obstajajo ljudje, ki morajo in taki, ki hočejo. Izrazila je veselje, da je v Pomurskem sejmu Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov našlo sogovornika, ki hoče. In željo po ustvarjanju sejma, ki bi povezal strokovno in laično javnost, proizvajalce, institucije in bolnike, je gojil tudi programski svet, ki je z vso resnostjo pristopil k organizaciji novega sejma sodobnega zdravstva MEDICAL. Dejala je, da je bila prva država gostja sejma MEDICAL Češka, od katere si je izposodila anekdoto o rojstvu državnega zdravstvenega sistema. Kot pri rojstvu vsakega otroka, so tudi pri tem poklicali k zibki tri vile rojenice. Prva je zaželela zdravstvenemu sistemu kakovost, druga dostopnost zdravstvenih storitev za vse in tretja, da vse to ne bi bilo predrago. Kot se pogosto dogaja, pa je tudi tokrat prišla k zibki tudi četrta, temačna vila … Ker dobrih želja dobrih vil ni mogla preklicati, je rekla, da naj bo tako, a nikoli vse troje hkrati. V združenju SLO-MED si nasprotno prizadevajo, da bi slovenski zdravstveni sistem hkrati ponujal visoko kakovost, dostopnost in cenovno ugodnost zdravstvenih izdelkov in storitev, zato organizirajo ob sejmu MEDICAL tudi strokovna srečanja na temo enakovredne obravnave bolnikov s kronično rano ter širše dostopnosti in uveljavljanja pravic do kakovostnih zobozdravstvenih storitev. Na koncu svojega nagovora se je še enkrat zahvalila Pomurskemu sejmu, ker si prizadeva s sejmom MEDICAL dejavno povezati bolnike, zdravstveni sistem in proizvajalce.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek – Travnik je dejala, da je bila Zdravniška zbornica povabljena k sodelovanju že v času nastanka sejma MEDICAL, a čas za to tedaj še ni dozorel, saj so se ob pričetku njenega mandata ukvarjali z drugo perečo problematiko. Danes pa so na sejmu dejavni tako vodstvo kot tudi marljive sodelavke in sodelavci. Dejala je, da ima tudi ona kot zdravnica, kar je po svojem osnovnem poslanstvu, še vedno doma staro zdravniško torbo, v kateri so osnovni pripomočki, ki jih potrebuje zdravnik za svoje delo. Sodobni čas pa je prinesel s sabo mnogo novosti, ki so v korist zdravnikom in pacientom. Prinesel pa je tudi kaj slabega, kot je na primer izguba pristnega stika med zdravnikom in pacientom. Med njima je sedaj računalnik in več kot polovico časa, ki ga ima zdravnik na voljo za bolnika, mora gledati v ekran. Na sejmu bi radi opozorila ravno na ta problem, na potrebo po povrnitvi pristnega odnosa med zdravnikom in bolnikom. Drugi cilj Zdravniške zbornice Slovenije, ki si ga je zastavila ob sejmu MEDICAL, pa je predstavitev dejavnosti, programov in povezovanja, ki segajo od strokovnih do kulturnih. Med drugim organizirajo na otvoritveni dan strokovno srečanje, ki zdravnikom še posebej iz pomurske regije, brez plačila kotizacije prinaša točke za podaljševanje licence. Dejala je, da oglaševanje svojih storitev zdravnikom načeloma ni dovoljeno, da pa kljub temi meni, da je prišel čas, ko morajo odkrito povedati, kaj znajo in kaj zmorejo. Da so tu za tiste, ki potrebujejo in želijo njihovo pomoč.

Slavnostna govornica, Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, je najprej čestitala organizatorjem za strokovno in širšo javnost zanimivo prireditev, na kateri so predstavljene novosti s področja sodobne medicinske opreme, inovativnih načinov odkrivanja in zdravljenja bolezni pa vse do zdravega življenjskega sloga. Dejala je, da Ministrstvo za zdravje na sejmu predstavlja najnovejše s področja pravic in možnosti, ki izhajajo iz zdravstvenega zavarovanja, ter dostopnosti do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Z gotovostjo je zatrdila, da je za zdravje slovenskih državljanov dobro poskrbljeno, na posameznih področjih tudi odlično, in da so opazne izboljšave v zadnjih štirih letih, o čemer priča večina primerjalnih evropskih in raziskav v svetovnem merilu, to pa v svojem poročilu ugotavlja tudi Evropska komisija. Dejala je, da jo najbolj veseli, da prebivalci in prebivalke Slovenije zaupajo v javni zdravstveni sistem in to celo bolj kot v nekaterih visoko razvitih državah. Kar 83% jih po raziskavi OECD zadovoljnih s slovenskim javnim zdravstvenim sistemom, kar Slovenijo med 46 državami uvršča na 10 mesto. Izpostavila pa je tudi na težave, ki bremenijo slovensko zdravstvo. To je še posebej pritisk na javni zdravstveni sistem zaradi staranja prebivalstva. To je tudi eden večjih izzivov, ki se ga je lotilo Ministrstvo za zdravje. V zelo kratkem času po prenosu dolgotrajne oskrbe z ministrstva za delo na ministrstvo za zdravje so pripravili predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in pridobili evropska kohezijska sredstva za praktično preverjanje rešitev dolgotrajne oskrbe v treh pilotnih projektih. Te projekte bodo izvajali prav v pomurski regiji. Poskusno bodo vpeljali podporni sistem novih storitev dolgotrajne oskrbe, ki jih bodo ljudje lahko koristili v svojem domačem okolju. Zato bodo lahko kljub temu, da ne zmorejo več v celoti poskrbeti zase, ob ustrezni pomoči in podpori združenih socialnih in zdravstvenih storitev ostali čim dlje doma, kar si večina tudi najbolj želi. Na podlagi teh izkušenj bodo lahko oblikovali bolj domišljene in uporabnikom prijazne sistemske rešitve na področju dolgotrajne oskrbe, ki jih državljani nujno potrebujejo in tudi upravičeno zahtevajo. Drug velik izziv, ki ga je reševalo Ministrstvo za zdravstvo v obdobju njenega mandata, pa je finančna podhranjenost zdravstva. Dejala je, da jim je pri tem vprašanju pomagala dobra gospodarska rast v zadnjih letih, kar je omogočilo, da so po desetih letih krize lahko zagotovili dodatna sredstva za zdravstvo, skupaj z investicijami kar 800 milijonov evrov. Ob zaključku svojega nagovora je izrazila prepričanje, da so ta sredstva najboljše naložen skupen kapital državljank in državljanov in da upa, da jih bo v prihodnjih letih še več. »Kajti ohranitev javnega zdravstva na temelju solidarnosti je bila moja zaveza in zaveza te vlade. Prav zdravje namreč postavljamo na prvo mesto med vrednotami, zato je še toliko bolj dragoceno, da je dostopno vsem, ne glede na socialni položaj oziroma debelino denarnice. Javni zdravstveni sistem ni le primerljivo dostopen in kakovosten ampak tudi inovativen in v koraku z najsodobnejšimi trendi. K temu prispeva tudi prireditev, kot je Sejem Medical, ki mu želim uspešen razvoj še naprej, vsem vam pa obilo zdravja,« je končala.

 

Več informacij:

 

Mateja Jaklič, izvršna direktorica, E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si, T: 02/564 2116

Mag. Vesna Dajčman, projektni vodja, E: vesna@pomurski-sejem.si, M: 041 679 685

Miran Mate, odnosi z javnostmi, E: miran.mate@pomurski-sejem.si, M: 041 263 107

www. pomurski-sejem.si

 

18. 4. 2018

Avtor

Uredništvo


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja