Splošno

Spodbujamo razvoj podjetništva

Na povezavi Javne objave smo objavili Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 2018, za katerega namenjamo 100 tisoč evrov proračunskih sredstev. Rok za oddajo vlog je 5. junij 2018 do 9. ure.

Mestna občina Velenje v letošnjem letu za spodbujanje podjetništva namenja 100 tisoč evrov, in sicer za sofinanciranje naložb v gospodarstvo, stroškov zagona inkubiranih in inovativnih podjetij ter za sofinanciranje obrestne mere za bančne kredite v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, zadruge, mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju mestne občine Velenje, ki bodo izvajali naložbo ali projekt na območju občine.

V razpisu so navedeni tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev sredstev ter merila za vrednotenje projektov.

Prijavitelji morajo vloge oddati do 5. junija 2018 do 9. ure na naslov Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri sodelavki Urada za razvoj in investicije Metki Špindler (telefonska številka: 03 8961 682; e-naslov: metka.spindler@velenje.si).

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

9. 5. 2018

Avtor

Uredništvo


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja