Družabno, Gospodarstvo, Splošno

Osnovnošolci iz občine Brežice izpeljali največjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji doslej

Učenci vseh brežiških osnovnih šol so v začetku meseca maja prejeli hišne posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Učenci vseh brežiških osnovnih šol so v začetku meseca maja prejeli hišne posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

 

»V največji zbiralni akciji odpadnega jedilnega olja do sedaj so učenci brežiških osnovnih šol v enem mesecu zbrali 3 tone in pol ali skoraj štiri tisoč litrov odpadnega jedilnega olja. S tem smo vsi sodelujoči zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na tem planetu,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, ki je v sklopu projekta Zeleno Posavje – za naravo in zdravje, organizirala prvo tovrstno okoljevarstveno akcijo.

Direktor Komunale Brežice Aleksander Zupančič je čestital učencem za izjemen dosežek.

Učenci tretjega razreda OŠ Bizeljsko so med vsemi sodelujočimi zbrali največ omenjenega odpadka, za katerega marsikdo ne ve, da je zelo škodljiv za naravo. Komunala Brežice je vsem osnovnošolcem v začetku maja brezplačno razdelila hišne posodice za zbiranje, ki so jih otroci skupaj s starši ves mesec pridno polnili z odpadnim jedilnim oljem. Obenem so se tudi naučili, da lahko ta ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi postane obnovljiv vir energije.  »Iz enega litra olja nastane 90 odstotkov biodizla, ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostalo pa je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, kjer že od ustanovitve sledijo inovativnemu in družbeno-odgovornemu konceptu delovanja. Zato jim je pomembno, da tudi s takšnimi akcijami ozaveščajo o kuhinjskem odpadku, ki ga je treba ločevati in shranjevati ter oddajati posebej.

Brežiški osnovnošolci so skupaj s Komunalo Brežice izpeljali navečjo zbiralno akcijo odpadnega jedilnega olja v Sloveniji.

»V precej večji ulični zbiralnik pri šoli smo po enem mesecu zbiranja in ločevanja zlili litre in litreodpadnega olja, ki so ga prinesli otroci v šolo, seveda pa smo ga prej tudi stehtali in pozneje odpeljali,« so z veseljem ugotovili sodelavci komunale, ki so najbolj pridne in okoljsko osveščene učence s pomočjo glavnega sponzorja Term Čatež nagradili z brezplačnim kopanjem. Sicer pa v Komunali Brežice pozivajo prav vse uporabnike, da pripeljejo odpadno jedilno olje v posebne ulične zbiralnike, ki stojijo na treh lokacija v Brežicah, in sicer pri osnovni šoli, Mladinskem centru in na Slomškovi ulici oziroma neposredno na Zbirno-reciklažni center Boršt.

 

Javno podjetje Komunala Brežice je bilo letos vnovič izbrano med tri najboljše zaposlovalce v kategoriji srednje velikih podjetjih v Sloveniji, na lanskem izboru Zlata nit pa je v isti kategoriji prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca. Letos je prejelo tudi posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja sedem javnih vodovodnih sistemov, tri kanalizacijske sisteme (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališče in tržnico v Brežicah, občinske in zasebne večstanovanjske objekte ter poslovne prostore. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

 

Več informacij: Petra Grajžl, vodja sektorja splošnih služb
Javno podjetje Komunala Brežice;

telefona: 07 620 92 75, 041 365 817
e-pošta: petra.grajzl@komunala-brezice.si

7. 6. 2018

Avtor

Uredništvo


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja