Kultura

PIXXELPOINT 2018 19. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Inteligentni opazovalec 16.–23. november 2018 Nova Gorica – Gorica

PixxelPoint 2018

Festival organizira: Kulturni dom Nova Gorica

Kuratorska skupina: BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica                                       

Vodja projekta: Pavla Jarc

Koordinatorka projekta in stiki z javnostjo: Mateja Poljšak Furlan

Tehnični vodja: Tadej Hrovat

 

Partnerji: Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici

Društvo Agorè

Goriški muzej

Kulturni center Mostovna

KUD Krea

Avstrijski kulturni forum

 

Mestna galerija Nova Gorica bo letos že devetnajsto leto zapored gostila mednarodni festival Pixxelpoint, ki se je v teh letih uveljavil kot eden najpomembnejših festivalov intermedijskih umetnosti v slovenskem prostoru in si obenem izoblikoval ugled tudi v mednarodnem okolju.

 

K sodelovanju smo povabili kuratorsko skupino BridA, ki je tokratno edicijo festivala, pri kateri sodeluje 26 umetnikov oz. umetniških skupin, naslovila INTELIGENTNI OPAZOVALEC.

Caspar David Friedrich feat Davide Bevilacqua – Wanderer above the sea of Data

O MEDNARODNEM FESTIVALU PIXXELPOINT

 

Nova Gorica in Gorica bosta od 16. do 23. novembra ponovno v znamenju Pixxelpointa. Festival, ki izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, si je za cilj zadal tako razvijanje in boljše razumevanje razsežnosti digitalnih svetov ter digitaliziranja stvarnega sveta okoli nas, skupaj z njegovo predstavitvijo in popularizacijo, kot vzpodbujanje teoretskega, kritičnega diskurza in refleksije o intermedijski umetnosti. Vendar je prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe novih medijev, daleč presegel svoje okvire in prerasel v festival sodobnih umetniških praks.

Festivalski program vsako leto prinaša različne vsebinske koncepte in rešitve, ki se nanašajo na spremembe okolja in medčloveških odnosov v sodobni družbi kot posledico uporabe tehnologij. Ukvarjanje s sodobno vizualno prakso s seboj namreč nosi nedvomno tudi družbeno odgovornost, ki je obenem tudi objekt raziskovanja sodobnih vizualnih umetnikov. Realizacija najrazličnejših projektov zahteva nujno povezavo umetniškega koncepta in znanstvene misli. Nove spodbude, ki jih danes prinaša razvoj novih informacijskih tehnologij, pa odpirajo vedno nove možnosti. Svet postaja zgolj podoba virtualno zmanipuliranih informacij, ki prek očesa fascinirajo um. Podoba vizualnega sveta se je na psihološki opni spojila z ekranom. Oko tako postane senzor, ki mu novi mediji odvzamejo princip empatije in čustvene inteligence. Sodobnik postaja vse bolj nedejaven, medtem ko so stroji vse bolj živi. To pa nas postavlja pred vrsto dilem, od tega da ugotavljamo, kako se spreminjajo tako naši načini komuniciranja, dela, zabave in s tem vsakodnevno življenje, kot tudi naše pojmovanje in percepcija umetnosti. Za razumevanje oziroma spoznavanje slednje pa je potrebno vzpodbuditi številčnejše, na kakovosti in novih modelih predstavljanja temelječe prezentacije intermedijske umetnosti in kritičen diskurz o njej. Predvsem v zadnjih nekaj letih se je zato festival pogumno lotil zahtevnega predstavljanja vrhunskih intermedijskih umetnikov, ki s svojimi deli premikajo meje in razumevanje vloge sodobnih umetniških praks, zaradi česar se Nova Gorica že umešča na svetovni zemljevid najsodobnejšega dogajanja na tem dinamičnem, vedno svežem in vznemirljivem, a zahtevnem umetnostnem področju.

V zadnjem desetletju razvijamo festival tudi kot čezmejni projekt. Festival tako ob svoji globalni vlogi hkrati vzpodbuja umetniško in teoretsko ustvarjalnost tudi na obmejnem območju ter razvija čezmejno sodelovanje na inventivnem polju sodobnih umetniških praks, ki že same po sebi ne poznajo meja.

K afirmaciji festivala sta nedvomno pripomogli naklonjenost v prvi vrsti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki že več let sofinancira izvedbo festivala, in Mestne občine Nova Gorica. Seveda pa ne smemo pozabiti na številne mednarodne povezave, ki so jih različni sodelavci in soustvarjalci festivala zgradili skozi vsa leta njegovega obstoja.

 

KURATORSKA SKUPINA:

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica

 

Skupina BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, ki jo sestavljajo diplomanti beneške Akademije lepih umetnosti, se je formirala med študijem leta 1996. Skupina, ki ustvarja lastno produkcijo na širokem polju sodobnih umetniških praks, razstavlja tako doma kot v tujini, poleg tega pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih rezidenčnih programih v tujini, na delavnicah in seminarjih. Dela skupine BridA so bila odkupljena za več mednarodnih zbirk sodobne umetnosti. Leta 2015 je za 20-letno uspešno delovanje na področju umetnosti prejela najvišje priznanje Mestne občine Nova Gorica, nagrado Franceta Bevka, leta 2018 pa mednarodno nagrado tesla.

 

 

TEMA LETOŠNJEGA FESTIVALA:  

Inteligentni opazovalec

 

Veseli me, da je mesec na nebu, tudi če ga tisti trenutek ne opazujem.”

Albert Einstein

 

Tako je Einstein komentiral trditev Nielsa Bohra, češ, da se nič ne zgodi, dokler dogodka nekdo ne opazuje. Čeprav je od kvantne revolucije minilo že skoraj stoletje, vprašanje, ali je resničnost res odvisna od opazovalca, še vedno ostaja zavito v tančico skrivnosti.

 

Ali bi lahko danes soodvisnost med opazovalcem in resničnostjo aktualizirali tudi v umetnosti in pri tem trdili, da nekaj, kar je bila le majhna verjetnost, postane umetnina le zaradi opazovanja, ali je pri tem potrebno nekaj več? Na primer zavedanje, inteligenca, želja? Odgovor je enako negotov kot v primeru Meseca na nebu, ampak zdi se nam, da je v svetu umetnosti učinek opazovalca nedvomno generator vsega, od umetniškega dogodka, razstave, festivala do umetnosti same. Tisti, ki opazuje, je hkrati tudi tisti, ki umetniškemu delu daje smisel in končni pomen. Lahko bi rekli, da izmed nešteto možnosti izbere tisto svojo in edinstveno, ki je ne more izračunati ali nadomestiti nobena naprava oziroma algoritem.

 

Ob tehnološkem napredku, kot je umetna inteligenca, ki vse bolj briše meje med človekom in strojem, se danes utemeljeno sprašujemo, kdo je v vlogi opazovalca – je to človek ali neka naprava? Že vrsto let se kot umetniki tudi sami ukvarjamo z vprašanji, kot so vloga umetnika, publike in nenazadnje tehnologije v procesu umetniškega ustvarjanja. Sprašujemo se, kdo vse opazuje in kdo je v določenem trenutku opazovan in zakaj je opazovan. Prav tako nas zanima, zakaj so nekatere stvari in vsebine spregledane, nevidne ali celo namerno prikrite. Vse to samo zato, da bi spoznali in načrtovali umetnost, ki jo vse našteto terja.

 

Na letošnjem festivalu umetniki s svojimi projekti na različne načine problematizirajo vlogo opazovalca, na primer tako, da sami načrtno izstopijo iz procesa ustvarjanja ter opazovalcu predajo vlogo ustvarjalca. V svojih delih premišljeno gradijo sisteme, ki postavljajo pod vprašaj neizmerni razvoj tehnologije. Znotraj resničnega in virtualnega iščejo skrite pasti in nas nagovarjajo, kako jih lahko inovativno izkoristimo v kreativne namene — na primer, kako si sami zgradimo naprave, ki nam omogočajo, da vidimo ali slišimo tisto, kar nam je prikrito. Umetniki svoje projekte gradijo na presečišču resničnega in virtualnega, njihov ustvarjalni prostor širijo v podatkovne ekosisteme, ne da bi pri tem izgubili stik s svojimi čuti in telesom. Projekte kritično razvijajo v urbanih okoljih, ni jim dovolj to, kar jim ponuja sodobna tehnologija s pametnimi aplikacijami, temveč jih poskušajo nadgraditi. Iščejo in razkrivajo fizične izvore informacij, ki so nam preko spleta posredovane kot zapakirane resničnosti — skratka, v nas skušajo na vsak način vzbuditi inteligentnega opazovalca.

 

Umetniki so tisti, ki nam vedno znova odpirajo poglede na nove dimenzije, gradijo alternativne modele razmišljanja ter v nas prebujajo skrite potenciale. Kot izhod iz tesnobe, ki se kaže kot eden izmed neizogibnih stranskih učinkov napredka, nas njihova umetnost vedno znova spodbuja k nenehni redefiniciji pojma inteligentnega.

 

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica

 

 

SODELUJOČI UMETNIKI

 

Boris Beja, Davide Bevilacqua, Blažen DJ, Martin Bricelj Baraga, Jaša Bužinel, Vuk Ćosić, Stefan Doepner, Janez Dovč, Vadim Fiškin, Carla Gannis, Luca Giuliani, Maša Jazbec, Anja Jelovšek, Neža Jurman, Veronika Krenn, Keiko Miyazaki, Pia MYrvoLD, OKKULT Motion Pictures, Hanna Priemetzhofer, Irena Pivka, pETER Purg, RSN, Us(c)hi Reiter, Borut Savski, Franziska Thurner, Brane Zorman

 

 

 

Ob festivalu bo izšel dvojezičen zbornik, kjer so predstavljeni vsi projekti in sodelujoči umetniki. V elektronski obliki ga najdete tudi na: www.pixxelpoint.org.

PROGRAM FESTIVALA

 

  • PETEK, 16. NOVEMBER

17.30 Pred-otvoritev razstave INTELIGENTNI OPAZOVALEC / Hic svnt dracones

Galerija Agorè, Gorica (I)

 

18.45 Post card walk, sprehod z umetniki AMRO (Art Meets Radical Openess)

Od galerije Agorè, Gorica (I) do Mestne galerije Nova Gorica

 

19.15 Martin Bricelj Baraga: Sončni koledar, ogled projekta

Pri Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici

 

20.00 Odprtje razstave INTELIGENTNI OPAZOVALEC in uradna otvoritev festivala

Mestna galerija Nova Gorica

 

23.00 Pixxelpoint ~ Cosmic Sex: festivalska uvertura w/ RSN, Jaša Bužinel, Blažen DJ

KC Mostovna

 

  • SOBOTA, 17. NOVEMBER

12.00–19.00 Vandranje Goric; mapiranje Gorice/Nove Gorice, delavnica

Mentor: pETER Purg

Večdnevna delavnica se prične z instormansom ob otvoritvi festivala, ko bo mikro-lokacija nemudoma foto-mapirana, objavljena in všečkana. Naslednji dan se nadaljuje z intenzivno delavnico na prostem, ki bo udeležence popeljala skozi urbano krajino Gorice in Nove Gorice.

(Obutev in obleka primerna vremenu in za veliko hoje!)

Mestna galerija Nova Gorica

 

14.00–15.30: Poetični ulični sprehod, delavnica

Mentorica: Hanna Priemetzhofer

Na delavnici, ki bo potekala v angleškem jeziku, bodo udeleženci poskušali mapirati mesto z branjem in pisanjem.

Galerija Agorè, Gorica (I)

 

15.30–18.30 whois.com/pillwein/, delavnica

Mentor: Davide Bevilacqua

Na delavnici bodo udeleženci izkusili različne načine kako s pomočjo metapodatkov digitalnih podob, določiti fizično lokacijo spletnega strežnika. S seboj prinesite prenosni računalnik!

Delavnica bo v italijanskem in angleškem jeziku.

Galerija Agorè, Gorica (I)

 

  • NEDELJA, 18. NOVEMBER

10.00–12.00 Openlab z AMRO umetniki (Art Meets Radical Openess), pogovor, predstavitev umetnikov in razstave ter umetniška intervencija

Galerija Agorè, Gorica (I)

 

14.00–18.00 “Bodi Jimi tudi ti!”, delavnica

Mentorja: Stefan Doepner in Borut Savski iz Cirkulacije2

Delavnica izdelave enostavnih enostrunskih električnih kitar z zaključno umetniško produkcijo, ki bo skupni koncert udeležencev. Brez starostnih omejitev za 15 udeležencev.

Grad Kromberk

 

19.00 Skupni nastop, predstavitev rezultatov delavnice “Bodi Jimi tudi ti!”

Grad Kromberk

 

  • PONEDELJEK, 19. NOVEMBER

17.30 Irena Pivka, Brane Zorman: Predstavitev projektov Hodi.TI in UHEL

UHEL so multisenzorne slušalke, ki sta jih avtorja razvila na podlagi zahtev in razvoja njunih okoljskih, hodečih performansov. Ambicija teh slušalk je možnost sočasnega zaznavanja in poslušanja realnih zvokov okolice z vnesenimi, prej posnetimi zvoki.

Mestna galerija Nova Gorica

 

19.00 Luca Giuliani: Opazujemo, torej sem, predavanje

Kaj danes pomeni opazovati? Kakšno je razmerje med podobami in realnim? In gledalec je ostal opazovalec? Kakšen odnos ima z digitalnimi in virtualnimi impulzi današnji človek ali, kakor nas definirajo antropologi in jezikoslovci, »homo videns«?

Galerija Agorè, Gorica (I)

 

  • TOREK, 20. NOVEMBER

16.00 Irena Pivka, Brane Zorman: Hodi.TI, in-situ večmedijski performans

Performans HODI.TI gledalec obhodi po vnaprej začrtani poti in mu sledi s pomočjo aplikacije na telefonu. S pomočjo zvočnih slik vtisnjenih v lokacijo začrtane poti, prehaja med fiktivnimi in realnimi situacijami. Performans prepleta naracijo in zvok s prostorom, s potjo.

(Obutev in obleka primerna vremenu in za veliko hoje!)

Mestna galerija Nova Gorica

 

19.00 Kratki animirani filmi iz zbirke Ars Electronica Animation Festival 2017

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

 

  • SREDA, 21. NOVEMBER

13.00 Janez Dovč: Tesla, glasbeno-gledališka predstava – za šole

 

20.00 Janez Dovč: Tesla, glasbeno-gledališka predstava

Osrednja osebnost iskrivega in udarnega glasbeno-gledališkega spektakla je izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni trdijo, da je »človek, ki je izumil 20. stoletje«. Tesla se nam v šolski uri predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten vsestranski umetnik, neke vrste sodobni Leonardo Da Vinci, čigar način ustvarjanja je najpogosteje spominjal na Mozartovo ustvarjanje glasbe.

Vstopnina: 8 €

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

 

  • PETEK, 23. NOVEMBER

17:30 BridaA, zaključno vodstvo po razstavi Inteligentni opazovalec

Mestna galerija Nova Gorica

 

Podrobnosti in morebitne spremembe bodo objavljene na www.pixxelpoint.org

 

 

 

URNIK RAZSTAV

 

Osrednja razstava v Mestni galeriji Nova Gorica bo na ogled od 17. do 23. novembra 2018 vsak dan med 9.00 in 19.00.

 

Postavitev v galeriji Agorè (Ulica Rastello 49, Gorica) bo na ogled od 17. do 23. novembra 2018 vsak dan od 15.00 do 19.00.

 

  1. mednarodni festival sodobnih umetniških praks – PIXXELPOINT 2018

sta omogočila:

 

INFO:

T  05 335 40 15

G  051 209 558

E  mestnagalerija@kulturnidom-ng.si

www.pixxelpoint.org

www.kulturnidom-ng.si

9. 11. 2018

Avtor

Uredništvo


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja