Splošno

Težave Nemčije prehajajo na slovensko srednje visoko tehnološko proizvodnjo

 

 

Junijski podatki o upočasnitvi rasti izvoza Slovenije niso bili presenečenje, saj se je rast izvoza upočasnila na 3,3 % (v države članice EU-28 je celo upadel za 1,8 %), medtem ko je v prvem polletju 2019 kot celoti rast ostala visoka (9,2 %). Uvoz se je v juniju povečal za isti odstotek kot izvoz (+3,3 %), medtem ko je v prvem polletju skupaj porasel za 11 %. Rast industrijske proizvodnje se je sezonsko prilagojeno (v juniju 2018 je bilo več delovnih dni kot junija 2019) podobno upočasnila na +1,1 %, od tega je zaradi dobre vodnatosti rek (večja proizvodnja v hidroelektrarnah) v oskrbi z energijo medletno porasla za 4,7 %, v predelovalni dejavnosti pa le za 0,7 %. Brez upoštevanja koledarskega učinka se je industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih celo skrčila za 2,3 %. Za primerjavo: ob prvem polletju je bila še vedno višja za 3,9 % glede na isto obdobje lani, kar je bilo pod spodnjo mejo naše ocene (4,3 %).Toje bilo tudi posledica popravka podatkov o rasti iz preteklih mesecev. V juniju se je industrijska proizvodnja v srednje visoko tehnološki dejavnosti medletno znižala za 4,8 %, kar je bilo predvsem posledica padca proizvodnje v industrijah, povezanih z avtomobilsko industrijo v Evropi. Pri ostali proizvodnji (visoko, srednje nizko in nizko tehnološki) se je rast ohranila ter je znašala med 2 in 3,7 %. Padec industrijske proizvodnje v proizvodnji motornih vozil in prikolic je v juniju medletno znašal kar 12,5 % (-3,6 % ob polletju), pri drugih strojih in napravah 8,6 % (rast 3,1 % ob polletju), pri električnih napravah 8,1 % (rast 1,9 % ob polletju), kemikalijah in kemičnih izdelkih 7,7 %, pri usnju 7, 6 %. V celotnem polletju 2019 se je industrijska proizvodnja najbolj znižala v proizvodnji pijač (-4,5 %), kovin (-3,8 %), motornih vozil (-3,6 %) in papirja (-1,5 %), medtem ko je bila več kot 10-odstotna rast prisotna pri popravilih in montaži strojev, proizvodnji drugih vozil in plovil, elektronski in optični industriji, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in obdelavi in predelavi lesa. Zaloge v predelovalne dejavnosti so bili v juniju medletno višje za 3 %, kar najverjetneje odraža možnost še nižje rasti industrijske proizvodnje v prihodnjih mesecih. Dogodki v naslednjem tednu: ZEW indikator in razpoloženje ameriških potrošnikov Vponedeljek, 12. 8., bodo razkriti podatki o vrednosti tujih neposrednih investicij na Kitajskem. Vtorek, 13. 8., bodo objavljeni podatki o nemškem in evropskem ZEW indikatorju ter rasti cen v ZDA (2,1 % se pričakuje) kot tudi naročilih strojev na Japonskem. Vpetek, 16. 8., bodo predstavljeni podatki o razpoloženju ameriških potrošnikov (Michigan), ki naj bi ostalo visoko. Za Slovenijo bodo ključni podatki o plačilni bilanci (izvoz storitev) v mesecu juniju (13. 8.) ter vrednost opravljenih gradbenih del (14. 8.).

Semafor napovedi

Napoved 1: 80-odstotna verjetnost za rast realnih del v gradbeništvu v mesecu juniju 2019 nad 10 % (NOVO). Napoved 2: medletna (nominalna) rast izvoza storitev v juniju 2019 med 6 in 8 % (NOVO). Napoved 3: 70-odstotna verjetnost za medletno rast cen v 2019 v Sloveniji med 1,9 in 2,0 % (nespremenjeno).

Več informacij je napovezavi.

Mag. Tajda Pelicon Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije Služba za strateško komuniciranje in marketing Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana t:01 5898 136m:041 397 194 e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

12. 8. 2019

Avtor

Administrator