Finance

Finance

Stresni testi 2018; Razširitev makrobonitetnega priporočila na potrošniška posojila

Spoštovani, Banka Slovenije je danes na spletnih straneh objavila sporočili za javnost na temo stresnih testov 2018 ter razširitve makrobonitetnega priporočila na potrošniška posojila. Stresni testi 2018 V letu 2018 je Evropski bančni organ (EBA), v sodelovanju z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB), Evropsko centralno banko (ECB) ter Enotnim nadzornim mehanizmom (SSM), po enoletnem…

Finance

Spoštovani, danes je izšla publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2018. Iz vsebine: Bančni sistem je v prvih osmih mesecih 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 407 mio EUR. K povečevanju dobička je prispevalo več hkratnih ugodnih dejavnikov. Rast neto obrestnih prihodkov je od maja pozitivna in se postopoma zvišuje, neto neobrestni prihodki ohranjajo solidno…

Sporočilo za javnost – izšle nove publikacije
Finance

Sporočilo za javnost – izšle nove publikacije

Spoštovani, danes so izšle publikacije Finančni računi Slovenije 2012-201, Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2018 ter Povzetek makroekonomskih gibanj.   Vse so na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije. Lep pozdrav, Služba za odnose z javnostmi BANKA SLOVENIJE Evrosistem Služba za odnose z javnostmi E-naslov: pr@bsi.si Internetni naslov: http://www.bsi.si

Finance

Sporočilo za javnost – Neposredne naložbe 2017

Spoštovani, danes je izšla publikacija Neposredne naložbe 2017. Iz vsebine: Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2017 znašalo 13,7 milijarde EUR, kar je 5,4 % več kot konec leta 2016. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2017 za 5,9 milijarde EUR. Publikacija je na voljo na povezavi. Lep pozdrav, Služba za odnose…

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
Finance

Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke

Spoštovani. Na Baliju se danes začenja osrednji del letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke. Namestnik guvernerja Primož Dolenc se bo udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (International Monetary and Financial Committee – IMFC), ki se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru…

V Ženevi pritisk na Kitajsko
Finance, Gospodarstvo

V Ženevi pritisk na Kitajsko

Ameriški predsednik Trump z najavo o uvedbi dodatnih carin na 200 mrd USD uvoženega blaga iz Kitajske očitno misli resno. Ugodni gospodarski podatki iz Amerike omogočajo ZDA dobro izhodiščno točko za nadaljevanje trgovinske vojne. Kratkoročni učinki teh ukrepov bodo po predvidevanjih krepitev globalnih cen, višanje obrestne mere, šibkejši juan ter nižje vrednosti delnic. Na srednji…

Finance

Mesečna informacija o poslovanju bank v juliju 2018

Svet Banke Slovenije je obravnaval in sprejel gradivo Mesečna informacija o poslovanju bank v juliju 2018. Ključni poudarki: Rast posojil gospodinjstvom se nadaljuje po stabilnih stopnjah, medtem ko se je stopnja rasti posojil podjetjem nekoliko znižala. Ohranja se stabilna rast vlog gospodinjstev, ki najbolj prispeva k povečanju bilančne vsote bank. Bančni sistem je do konca maja letos posloval z…

Primeri dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu
Finance, Gospodarstvo

Primeri dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu

Dolgotrajno sedenje, delo s strankami, zaprti prostori, časovne stiske, velika odgovornost in neredna prehrana so dejavniki, ki negativno vplivajo na zdravje zaposlenih v računovodski stroki. Pogost pojav je tudi prezentizem, kar pomeni, da bolezni prebolevamo na delovnem mestu, namesto da bi si odpočili in hitreje nabrali novih moči. Marsikatero podjetje se zaveda, da redni servis…

Bankomati niso več edini vir gotovine
Finance

Bankomati niso več edini vir gotovine

Ljubljana, 14. junij-Podjetje MBILLS predstavlja novost na področju digitalizacije klasičnega denarja oziroma gotovine. Odslej si lahko Slovenci gotovino zamenjajo za e-denar in obratno na vseh Petrolovih prodajnih mestih po celi Sloveniji. “V Petrolu si že več let prizadevamo uvajati tudi rešitve, ki niso odvisne od bančnega sistema in sledijo digitalizaciji ter inovativnim poslovnim modelom. S…

Nagovor namestnika guvernerja na Bančni konferenci
Finance

Nagovor namestnika guvernerja na Bančni konferenci

  Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije, je na Bančni konferenci, ki jo organizira Združenje bank Slovenije, predstavil aktualne vsebine s področja bančništva. “Makroekonomsko okolje, v katerem bančni sistem posluje danes, je stabilno, napoved za naslednja leta pa ugodna. Po izgubljenem desetletju je slovensko gospodarstvo lani končno preseglo predkrizni vrh iz leta 2008. Gospodarska rast…

1 2 3 5