Finance

Finance

Sporočilo za javnost – izid publikacij Banke Slovenije

Spoštovani, danes so izšle publikacije Mesečna informacija o poslovanju bank, Gospodarska in finančna gibanja ter Povzetek makroekonomskih gibanj. Iz vsebine: Bančni sistem je do lanskega novembra posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 502 mio EUR. Kapitalska ustreznost bančnega sistema se je konec tretjega četrtletja 2018 znižala, a ostala na solidni ravni. Likvidnostni položaj bančnega sistema ostaja ugoden. Glede…

Boštjan Vasle nastopil funkcijo guvernerja banke Slovenije
Finance

Boštjan Vasle nastopil funkcijo guvernerja banke Slovenije

Mag. Boštjan Vasle, ki ga je Državni zbor 19. decembra 2018 na predlog predsednika Republike Slovenije imenoval za novega člana Sveta Banke Slovenije – guvernerja, z današnjim dnem prevzema položaj. S tem se zapolnjuje mesto v petčlanskem Svetu Banke Slovenije, ki ga poleg Vasleta sestavljajo še viceguvernerji dr. Primož Dolenc, mag. Irena Vodopivec, mag. Marko Bošnjak…

Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 evrov
Finance

Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 evrov

Spoštovani, Banka Slovenije bo 26. januarja 2019 prenehala z izdajanjem bankovcev za 500 evrov. Po prenehanju njihovega izdajanja bodo bankovci za 500 evrov ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in jih bo še naprej mogoče uporabljati kot plačilno sredstvo in kot hranilca vrednosti. Več informacij je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije. Lep pozdrav, BANKA SLOVENIJE Evrosistem Odnosi z javnostmi…

Bilten, december 2018
Finance

Bilten, december 2018

Spoštovani, izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije – Bilten, december 2018. Iz vsebine: Konec septembra 2018 je spletno banko uporabljalo 914.048 fizičnih oseb, kar je 5,1 % več kot konec leta 2017. Publikacija je dosegljiva na spletnih straneh Banke Slovenije. Lep pozdrav, BANKA SLOVENIJE Evrosistem Odnosi z javnostmi E-naslov: pr@bsi.si Internetni naslov: http://www.bsi.si

Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2018
Finance

Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2018

Spoštovani, danes je izšla publikacija Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2018. Iz vsebine: Banke so do konca oktobra letos poslovale z dobičkom pred obdavčitvijo v skupni višini 452 mio EUR. Na povečevanje dobička še naprej vpliva več hkratnih ugodnih dejavnikov; od maja letos dalje pozitivna medletna rast neto obrestnih prihodkov, solidno povečanje neobrestnih prihodkov, zmanjšanje operativnih…

Sporočilo za javnost – izid publikacij Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Poročilo o finančni stabilnosti
Finance

Sporočilo za javnost – izid publikacij Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji in Poročilo o finančni stabilnosti

Spoštovani, danes sta izšli publikaciji Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji,december 2018 in Poročilo o finančni stabilnosti, december 2018. Iz vsebine: – Napoved rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji ostaja ugodna in bo letos znašala 4,2 %, naslednje leto 3,4 %, v letih 2020 in 2021 pa 3,0 % in 2,9 %. – Tveganja v bančnem sistemu so v drugi…

Večina evropskih trgovcev še ne pozna novih plačilnih standardov, ki bodo stopili v veljavo septembra 2019
Finance

Večina evropskih trgovcev še ne pozna novih plačilnih standardov, ki bodo stopili v veljavo septembra 2019

    Da bi se izognili nezadovoljstvu kupcev, se bodo morali trgovci pripraviti na spremembe, ki jih prinaša zahtevana močna avtentikacija (SCA – Stronger Customer Authentication)     Ljubljana, 17.12.2018 – Rast digitalnega nakupovanja je življenjskega pomena za številne trgovce, toda raziskava Mastercard, ki se je osredotočila na manjšo skupino spletnih trgovcev v Evropi, je…

Tomaž Repinc je novi predsednik uprave družbe Hit
Finance

Tomaž Repinc je novi predsednik uprave družbe Hit

Nova Gorica, 12. december 2018 – Nadzorni svet družbe Hit je danes za novega predsednika uprave imenoval Tomaža Repinca, ki bo petletni mandat nastopil s 1. januarjem 2019. Foto: HIT Na današnjem nadaljevanju 22. redne seje so nadzorniki družbe Hit z večino glasov za predsednika uprave družbe Hit izbrali Tomaža Repinca. Nadzorni svet je Tomaža Repinca pozval,…

1 2 3 7