Turizem

Nova publikacija SKRIVNOSTNI KRAS

  • pomemben korak naprej pri skupni promociji destinacije

 

Ljubljana, 13. julij 2016 – Izšla je publikacija SKRIVNOSTNI KRAS, ki so jo v sodelovanju pripravile in izdale Slovenska turistična organizacija (STO) in ključni deležniki destinacije: Turistična zveza Brkini, Kras, Notranjska ter številni partnerji destinacije, med drugim 10 občin z območja. Novo izdana publikacija je pomemben korak naprej pri skupni promociji destinacije in bralcem podaja celovito informacijo o območju Brkinov, Krasa, Notranjske in turističnih jamah Slovenije.

 

V založbi STO in Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska ter ob sodelovanju številnih partnerjev  Krasa, Brkinov, Notranjske (občine, turistične in druge organizacije ter družbe) je izšla nova izdaja publikacije SKRIVNOSTNI KRAS v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem in španskem jeziku v skupni nakladi (50.000 izvodov), publikacija pa bo do jeseni na voljo tudi v spletni različici.

 

Pomen izdaje publikacije je za destinacijo KRAS velik, saj gre za pomembno tržno-komunikacijsko orodje omenjene destinacije in predstavlja korak naprej pri sodelovanju in povezovanju turističnega gospodarstva in drugih ključnih deležnikov destinacije.

 

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Veseli me, da so turistični in ostali deležniki destinacije KRAS naredili pomemben korak naprej pri snovanju skupne promocije in razvoja Brkinov, Krasa in Notranjske. Povezovanje in partnersko sodelovanje je eden od ključnih dejavnikov uspešnosti sleherne destinacije, tudi krasa. Destinacija KRAS se ponaša s številnimi mednarodno prepoznanimi turističnimi biseri, kot so Postojnska jama, Kobilarna Lipica in Škocjanske jame, če omenim le nekatere. S še tesnejšim sodelovanjem in povezovanjem najpomembnejših partnerjev, ki se odraža tudi v izidu publikacije Skrivnostni KRAS je začrtana jasna smer destinacije za uresničitev cilja povečanja števila domačih in tujih turistov, ki iščejo doživetja v edinstveni neokrnjeni naravi.«

 

Publikacija v besedi in sliki predstavlja lepote skrivnostnega KRASA, to je Brkinov, Krasa, Notranjske, izpostavljene in predstavljene so tri osrednje turistične destinacije, to so Postojnska jama s Predjamskim gradom, Kobilarna Lipica ter Škocjanske jame. Posebna pozornost je namenja naravnim znamenitostim in kulturni dediščini KRASA, kulinaričnim dobrotam Brkinov, Krasa in Notranjske ter pomembnejšim prireditvam ter namigom za izlete. Ob informacijah ključnih turističnih ponudnikov v Brkinih, na Krasu in Notranjski so bralcu na voljo podatki o turističnih jamah Slovenije ter turistični karti KRASA in Slovenije s turističnimi jamami.

 

Novo izdana publikacija o naravnih lepotah, kulturni dediščini in turistični ponudbi KRASA ter turističnih jam Slovenije ima velik pomen tudi za nadaljnje sodelovanje ključnih deležnikov na področju turizma v tej destinaciji, saj so pripravo in izid publikacije podprle vse štiri destinacijske organizacije na območju, to je  Postojnska jama d.d., Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame in RDO Zeleni kras ter 10 sodelujočih občin, ki vidijo nadaljnji potencial pri turističnem trženju območja.

 

Srečko Šajn, predsednik Turistične zveze Brkini, Kras, Notranjska: »Z velikim veseljem in počaščeni smo ponovno sprejeli povabilo Slovenske turistične organizacije, da skupno pripravimo in izdamo nov katalog SKRIVNOSTNI KRAS ter tako ponovno postavimo na mednarodni turistični zemljevid to edinstveno dvonadstropno pokrajino, s prepletenim in skrivnostnim podzemljem, ki privablja številne obiskovalce s celega sveta. Skrivnostni KRAS in turistične jame Slovenije je temeljna edicija, to je že četrta izdaja, ki povezuje Slovenski kras. Prinaša  njegovo celostno  podobo tako naravnih znamenitosti, kot kulturno  dediščino klasičnega krasa. Je promocijsko učinkovita in odlična podlaga za nadgradnjo s sodobnimi elektronskimi orodji.«

 

Slovenska turistična organizacija je pripravo in založbo kataloga pripravila z  Turistično zvezo Brkini, Kras, Notranjska kot edini organizaciji, ki že od ustanovitve leta 2001 povezuje območje, sodeluje z vsemi predstavniki turizma na območju in uspešno promovira Brkine, Kras, Notranjsko ter tako skupno dosegajo dodano vrednost projekta.

 

Slovenski kras je v evropskem in svetovnem merilu prepoznavna pokrajina z bogato kulturno in izjemno naravno dediščino, ki je v aktualni strategiji razvoja slovenskega turizma prepoznana pod zgovornim nazivom Slovenija – edinstvena dežela KRASA.

 

 

Dodatne informacije

 

Slovenska turistična organizacija

Livija Kovač Kostantinovič, livija.kovac@slovenia.info

 

in

 

Turistično društvo Postojna

Marica Gombač, info@tdpostojna.si

13. 7. 2016

Avtor

Administrator