Splošno

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

Sporočilo za javnost


Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije

Ljubljana, 13. julija 2016 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v petek, 15. 7. 2016, v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije, s katerim bodo podprti najmanj trie demonstracijski projekti za vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.855.350,00 evrov, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 1.367.100,00 evrov in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija  488.250,00 evrov.

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva.

S tem javnim razpisom bodo podprte operacije oziroma predstavitveni projekti, s katerimi poskusno uvajamo koncept učnih izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo.

Predstavitveni projekti bodo namenjeni pospeševanju uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev učnih izdelovalnih laboratorijev, širjenju rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost. Prav tako bodo namenjeni namestitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo ter  usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.

S tem razpisom MGRT testno uvaja koncept t.i. fab lab-ov (fabrication laboratories), kot jih poznajo v tujini.

***

 

Stanka Ritonja
Sekretarka
14. 7. 2016

Avtor

Administrator