Izobraževanje

Že 18. Študentska delovna brigada letos v Radljah ob Dravi

Sporočilo za medije                                                                                   
Že 18. Študentska delovna brigada letos v Radljah ob Dravi

Okoli 40 študentov bo s svojim prostovoljnim delom pomagalo domačinom pri vsakodnevnih opravilih, urejanju turističnih pešpoti in učnih poti; pri sanaciji poškodovanih propustov, ograj, mostov; popravilu in barvanju klopi; urejanju objektov ter njihove okolice in ostala obnovitvena dela v občini.

(Maribor, 19. julij 2016) – Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM), med 22. in 31. julijem 2016, organizira tradicionalno Študentsko delovno brigado. Ta bo tokrat potekala na Koroškem in sicer v občini Radlje ob Dravi. Študentje bodo tamkajšnjim krajanom pomagali pri urejanju trim steze, obnovi športnih orodij, obnovitvah lesenih ograj, urejanju gozdnih učnih poti ter postaj, polaganju robnikov in pri domačih opravilih starejših občanov. Letošnje brigade, ki je za izvedbo že prejela naziv »Naj mladinski projekt« in velja za največji prostovoljni projekt mariborske študentske organizacije, se bo udeležilo okoli 40 študentov prostovoljcev.

Namen Študentske delovne brigade od svojega začetka je pomoč območjem, ki so jih prizadele naravne katastrofe ter pomoč regijam, ki so demografsko ogrožena. Med njimi je v zadnjih letih zagotovo tudi Koroška. Mesto Radlje ob Dravi se nahaja v središču Dravske doline med Dravogradom ter Mariborom in za mnoga bližnja naselja predstavlja pomembno poslovno središče. Občina si kljub vedno večjim trendom preseljevanja mladih v večja mesta, ter pomanjkanju delovnih mest, ki jih čutimo v Sloveniji, v zadnjih letih zelo prizadeva, da se omenjeno območje razvija ter postaja atraktivno tudi za turiste.

Študentje bodo aktivni na naslednjih deloviščih:

  • Trim steza – odstranjevanje podrasti, obnavljanje označb in smernih tabel, obnavljanje lesene ograje ter obnova stopnic;
  • Vodna učna pot Dobrava – ureditev mostu, obnovitev dotrajanih zaščitnih ograj, obnovitev stopnišča, postavitev novih klopi in mit, namestitev dodatnih smerokazov, vsebinska nadgradnja učne poti;
  • Gozdna učna pot Stari grad – čiščenje ter obnova gozdne poti, prekrivanje strehe na uti, izdelava solnika za živali, namestitev žlebu, obnova lesene ograje, izdelava mostička;
  • Vodna učna pot Vuhred – utrjevanje oglasnih tabel z betonskimi podstavki, zamenjava dotrajanega mostu, postavitev prehodne brvi čez hudournik;
  • Piknik prostor Havaji – urejanje okolice, postavitev novega kamina, postavitev robnikov ter izdelava pločnika, postavitev klančine za dostopnost invalidov;

Hkrati bodo študenti prostovoljci pri domačih opravilih priskočili na pomoč socialno ogroženim in šibkejšim posameznikom ter družinam v občini.

»Z opravljanjem družbeno koristnih del želimo med študenti širiti kulturo humanitarnosti. Pokazati jim želimo, da za dobro vzdušje niso potrebne le materialne stvari, temveč pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Hkrati želimo spodbujati solidarnost do soljudi in med brigadirji ustvarjati občutek, da so s svojo prostovoljno pomočjo pripomogli k lažjemu in boljšemu življenju občanov«, je povedala vodja letošnje izvedbe Bernarda Jeraj.

Zgodovina Študentske delovne brigade:

Študentska delovna brigada ima bogato tradicijo. Prva je bila organizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali pri popotresni obnovi, leta 2000 so se študenti z istim namenom zbrali v Kobaridu, leta 2001 so na pomoč priskočili prebivalcem Loga pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz. Odtlej so študentje pomagali še v: Osilnici ob Kolpi (2002), v zaledju Slovenske Istre (2003), na Bohorju nad Senovim (2004), v Velikih Laščah v kraju Krvava Peč (2005), v Krajevni skupnosti Gradin (2006), na Obretanovem na Koroškem (2007), v Kozjem (2008), v Vipavi (2009), v občini Grad na Goričkem (2010), v Občini Žužemberk (2011), v Logarski dolini (občini Solčava in Luče (2012)), v Radečah (2013), v Občini Nova Gorica (Krajevni skupnosti Čepovan in Lokovec (2014)) ter v Dobrovniku (2015).

Več informacij o Študentskih delovnih brigadah najdete tudi na spletni strani www.dostop.si/sdb.

Vabimo vas, da nas tako kot pretekla leta obiščete na samem dogodku, preverite utrip študentov prostovoljcev ter povzamete naše delo. Za dodatne informacije in usmerjanje smo na voljo preko spodaj navedenih kontaktov.

Copyright © 2016 ŠOUM, All rights reserved.
To sporočilo ste prejeli, kot člani medijske adreme Študentske organizacije Univerze v Mariboru. Preko te adreme vas obveščamo a aktivnostih in aktualni tematiki na področju obštudijske dejavnosti ter študentske politike.
pr@soum.si

19. 7. 2016

Avtor

Administrator