Finance

Nova KBM ob polletju z dobičkom in višjimi tržnimi deleži

 

Sporočilo za medije

 

(Maribor, 31. 8. 2016) –  Uspešno in dobičkonosno poslovanje Nove KBM in njene Skupine se nadaljuje, kar izkazuje danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju. Banka je v tem obdobju ustvarila 36, 2 milijonov evrov čistega dobička, Skupina Nove KBM pa 29,3 milijona evrov čistega dobička.  

 

 

Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica: »Rezultati odražajo naše okrepljene tržne aktivnosti, zaupanje naših strank in dobro delo v postopkih prestrukturiranja in konsolidacije Skupine Nove KBM. V prvem polletju smo v banki povečali tržne deleže glede na bilančno vsoto ter v segmentu kreditiranja in varčevanja. Spodbudni trendi so se nadaljevali tudi v juliju in avgustu. Z nadaljnjim izpolnjevanjem strateških usmeritev utrjujemo položaj ene vodilnih bank ter sledimo ambicioznemu cilju naših lastnikov, mednarodnega sklada Apollo in EBRD – z združitvami bank in povečanim poslovanjem v nekaj letih doseči vodilni 25-odstotni tržni delež.«

Skladno s tem ciljem teče postopek združevanja Poštne banke Slovenije (PBS) in Nove KBM, kjer se predvidoma jutri, 1. septembra, pričakuje vpis pripojitve PBS k Novi KBM v sodni register. Obenem so se julija pričele pripravljalne aktivnosti  za združevanje KBS banke (prej Raiffeisen banka Slovenije) in Nove KBM. Ob koncu pridružitvenih postopkov se pričakuje, da se bo tržni delež Nove KBM glede na bilančno vsoto, ki sedaj znaša približno 10 odstotkov, še povečal.

Banka je letos nadaljevala z uresničevanjem celovite strategije na področju  informacijske tehnologije, katere pomemben vidik je tudi uvajanje digitalizacije in novih tehnologij v poslovanje. Nova KBM je bila vselej med  bankami, ki na tem področju postavljajo trende in to želijo v prihodnje še utrditi, pri tem pa ohraniti tudi kakovosten osebni odnos s strankami. V banki načrtujejo, da se bodo z uresničevanjem nove strategije  strankam še bolj približali, izboljšali stroškovno in delovno učinkovitost ter okrepili položaj banke kot vodilnega ponudnika sodobnih bančnih storitev.

Okrepljene tržne aktivnosti in prejeta priznanja za dobro delo
Skupina Nove KBM krepi odnos s strankami s kakovostno ponudbo pa tudi s povečanim obsegom poslovnih obiskov in dogovorov. Med drugim se je v prvi polovici letošnjega leta povečal obseg vlog strank, ki niso banke in je ob koncu junija na ravni Skupine znašal 3,1 milijarde evrov. Nova KBM je svojim komitentom – fizičnim osebam ponudila možnost zavarovanja limitov na njihovih osebnih računih preko Zavarovalnice Triglav.  Banka je bila soorganizatorka prvega dogodka za start up podjetja Hackathon, kjer so udeleženci razvijali inovativne rešitve za bančno poslovanje. Štirje skladi družbe KBM Infond so v tekmovanju, ki ga organizira revija Moje finance, dobili najvišje ocene v svojih kategorijah, trije upravljavci pa so se uvrstili med najboljših 15 v Sloveniji. Nova KBM je prejela tudi nagrado družbe MasterCard za celovitost podatkov (Data Integrity Award) o transakcijah v sistemu banke.

Ustvarjanje prihodkov, obvladovanje stroškov
Celoten kapital Skupine Nove KBM je ob koncu junija letos znašal 644,3 mio evrov, kar je za 3,4 % več kot ob koncu lanskega leta. Skupina konec junija 2016 izkazuje visoko raven kapitalske ustreznosti v višini 25,3 odstotka in dober likvidnostni položaj. Poleg več kot podvojenega dobička, v primerjavi z istim obdobjem lani, je Skupina ob koncu junija letos ustvarila za 75,5 milijona evrov prihodkov. To je za 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, kar gre pripisati zlasti manjšemu obsegu poslovanja na ravni Skupine, saj skladno z načrtom prestrukturiranja lizinške družbe, ki so v postopku likvidacije, ne opravljajo več novih poslov, obenem pa je Nova KBM aprila letos prodala svoj lastniški delež v KBM banki Kragujevac. Operativni stroški Skupine so  bili v primerjavi z lanskim enakim obdobjem višji za 1,5 %, pri čemer banka in Skupina ohranjata stroškovno učinkovitost skladno z načrti.

Nadaljnje zniževanje nedonosnih terjatev
V primerjavi s koncem lanskega leta se je na ravni Skupine za dobro odstotno točko znižal tudi delež nedonosnih terjatev. Zniževanje nedonosnih terjatev ostaja ena pomembnejših strateških usmeritev, od konca leta 2014 se je neto znesek teh terjatev znižal za dobro tretjino.  Poleg organskega zmanjšanja obsega nedonosnih terjatev banka dejavno sodeluje tudi v programih prestrukturiranja in iskanju strateških investitorjev za podjetja v težavah. Tako je avgusta  Nova KBM mednarodni družbi Arterium prodala svoj delež v farmacevtskem podjetju Marifarm ter s tem omogočila njegov obstoj in nadaljnji razvoj.

Izboljšane bonitetne ocene
Izboljšane rezultate poslovanja banke zaznavajo tudi bonitetne agencije. Maja letos je bonitetna agencija Fitch Ratings zvišala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja (IDR) Nove KBM na ‘BB-‘ (z ‘B+’) in za eno stopnjo zvišala oceno vitalnosti banke. Ocena prihodnjih izgledov ostaja stabilna. Obenem je agencija Moody’s avgusta Novo KBM uvrstila v pregled za zvišanje obstoječe ocene in se odločitev v zvezi s tem pričakuje v prihodnjih mesecih.

 

 

Dodatne informacije:
Karidia Toure Zagrajšek, T: 02 229 2716, M: 041 729 341, pr@nkbm.si
Povezava na Nerevirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. od januarja do junija 2016

Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4 | 2505 Maribor
080 17 50 | Bank@Net | Skype: NovaKBM | www.nkbm.si

1. 9. 2016

Avtor

Administrator