Splošno

Župan sprejel gasilce, pripadnike civilne zaščite in člane društev s področja zaščite in reševanja

 

Sporočilo za javnost Mestne občine Velenje

 

Velenje, 5. september 2016 – Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je včeraj, 4. septembra, na TRC Jezero sprejel gasilce, pripadnike civilne zaščite in člane društev s področja zaščite in reševanja.

Letošnji sprejem smo pripravili v obliki sproščenega druženja ob glasbi, z njim pa se je župan želel gostom zahvaliti za prizadevno delo in stalno pripravljenost. V lokalni skupnosti se zavedamo kako pomembni so za mestno občino Velenje.

Ob tej priložnosti je župan Mestne občine Velenje gasilskih društvom razdelil tudi nekaj dodatne opreme, ki so jo nujno potrebovali. Za to opremo je Mestna občina Velenje letos namenila 20 tisoč evrov. Najbolj ugodne ponudnike opreme je izbralo gasilsko občinsko poveljstvo.

Letos so gasilci največ sredstev namenili osebni zaščitni opremi, nakupu cevi ter nakupu opreme za posebno prikolico, ki se bo uporabljala ob neurjih in jo bo drugo leto prevzelo PGD Pesje. To bo že četrta namenska prikolica v naši občini, po dveh namenjenih za poplave in eni za neurja. Namenske prikolice bomo kupovali tudi v prihodnje.

Na sprejemu se je ponovno predstavilo novo gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Velenje. Vozilo je bilo prevzeto lani decembra, letos pa v celoti plačano. Po nakupu tega vozila, smo starejše vozilo predali v uporabo v PGD Škale.

Poleg tega, je letos Mestna občina Velenje zagotovila dodatna sredstva za zaposlitev 13. poklicnega gasilca.

Skupaj je za potrebe gasilske javne službe v letošnjem proračunu zagotovljeno 826 tisoč evrov. Za delovanje reševalnih služb in civilne zaščite pa še dodatnih 39.500 evrov.

 

oprema

 


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mag. Maša Kočevar

7. 9. 2016

Avtor

Administrator