Turizem

Slovenija kot prva trajnostno ocenjena država na svetu

Sporočilo za javnost

image002

Ljubljana, 14. septembra – Slovenska turistična organizacija je v letu 2015 razvila Zeleno shemo slovenskega turizma ZSST, poseben program, s katerim trajnostno delovanje slovenskih destinacij in ponudnikov presoja po mednarodnih merilih. Prva dobitnica znaka zelene kakovosti Slovenia Green je bila Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016. Danes ga ima že 12 destinacij in 10 ponudnikov, v postopku ocenjevanja je zdaj 16 destinacij. Slavnostna razglasitev novih nosilcev zelene znamke kakovosti bo 27. septembra v okviru mednarodnega dogodka Global Green Destinations Day, ko bodo razrili tudi sto najbolj trajnostnih destinacij in ponudnikov sveta ter podali oceno trajnosti Slovenije. Naša država je namreč prva na svetu, ki jo celostno ocenjujejo po mednarodnih merilih trajnosti.

 

Slovenija je dežela z zelenim karakterjem. 58,4 odstotkov njene površine pokrivajo gozdovi, kar jo umešča na tretje mesto po gozdnatosti v Evropi,  36 odstotkov pa je vključenih v omrežje Natura 2000. Petina obale spada pod zaščiteno območje, po količini rečne vode na prebivalca pa je Slovenija med najbogatejšimi evropskimi državami.

 

Zelena strategija slovenskega turizma

Slovenija se je s sprejetjem Strategije razvoja slovenskega turizma 2012–2016 jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma in spoštovanju svojega zelenega karakterja. Slovenska turistična organizacija je zato v letu 2015 razvila Zeleno shemo slovenskega turizma ZSST, poseben program za uvajanje trajnostnih modelov v turizmu in osveščanje o skrbnem ravnanju z okoljem. V okviru ZSST je razvila znamko kakovosti Slovenia Green, temelječem na globalnem standardu za presojo trajnostnega poslovanja turističnih destinacij Green Destinations Standard in naboru kazalnikov orodja ETIS.

 

V Zeleno shemo je od leta 2015 pristopilo 12 destinacij in 10 ponudnikov. Kot prva je Slovenia Green Destination pridobila Ljubljana, ostali nosilci te znamke kakovosti so  Kamnik, Idrija, Rogla-Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Laško, Žalec, Celje, Velenje,  Nova Gorica in Maribor. Nosilci Slovenia Green Accomodation pa so Hotel Thermana park Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Ortenia – apartmaji v naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica,  Sobe z zgodbo Pr’ Gavedarjo in Hotel Jožef Idrija. V postopku ocenjevanja je zdaj 16 destinacij.

 

Znamka kakovosti Slovenia Green je obveza in zagotovilo delovanja in izboljševanja poslovanja po načelu trajnosti, zmanjševanja negativnega vpliva na naravno in družbeno okolje ter ohranjanja in izpostavljanja posebnosti lokalnega okolja, identitete, naravne in kulturne krajine.

 

Najbolj zeleni Slovenije in sveta v Ljubljani na GGDD

Nove dobitnike zelene znamke bodo razglasili konec septembra na dvodnevni mednarodni konferenci Global Green Destination Day GGDD v Ljubljani. To bo vrhunec dogodka, na katerem se bodo zbrali priznani strokovnjaki, ki bodo predstavili najboljše prakse zelenega in trajnostnega turizma. Na svetovni dan turizma, to je 27. septembra, bodo razglasili sto najbolj trajnostnih destinacij sveta in ponudnikov zelenih poslovnih rešitev Top 100 Sustainable Destinations, dobili pa bomo tudi nove nosilce zelene znamke Slovenia Green,  Quality Coast in Quality Destinations. Za slednjo se poteguje Slovenija, ki jo mednarodna organizacija Green Destinations kot prvo državo Evrope celostno ocenjuje po mednarodnih merilih trajnosti.

 

Global Green Destinations Day ob podpori glavnega partnerja in soorganizatorja Turizma Ljubljana in partnerja Slovenske turistične organizacije načrtujeta Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace.

 

Več informacij na: http://greendestinationsday.com.

 

zalec-kozolec-med-hmeljisci_fotomiranorozimsto

Žalec-Kozolec-med-hmeljisci_FotoMiranOrožimSTO

 

Kamnik-Velika-planina_FotoAlešFrelih

Kamnik-Velika-planina_FotoAlešFrelih


Slovenska turistična organizacija

14. 9. 2016

Avtor

Administrator