Splošno

Utemeljeni amandmaji stroke v dimnikarskem zakonu niso (u)slišani

Sporočilo za javnost

 

(Ljubljana, 14. 9. 2016) Najnovejši predlog novega zakona o dimnikarski službi, ki so ga podprli na Odboru Državnega Zbora za infrastrukturo, okolje in prostor dne 7. 9.2 016, po mnenju Sekcije dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ni prinesel nobenih pravih rešitev in ne zagotavlja, da bo sistem sploh deloval. Stališčem Sekcije dimnikarjev pri OZS se glede na izjave na seji Odbora pridružuje tudi Komisija za dimnikarsko dejavnost pri GZS-ZKG.

»Pripravljavci zakona so od predlaganih amandmajev, ki so jih pravno oblikovali pravni strokovnjaki, upoštevali samo tiste, ki urejajo manj pomembna področja zakonodaje, ali bolje rečeno nič. Tako so zavrgli ključne amandmaje, ki zagotavljajo kakovostne in enotne storitve, delovanje sistema na tržni način, prehod med sistemoma in odpravo regulacije cen. Ključni predlogi v naših amandmaji, ki jih niso upoštevali, so se nanašali na uvajanje akreditacije za dimnikarsko dejavnost, neprekinjenost prehoda v nov sistem (javni interes se ne sme prekiniti), uskladitev definicij z evropskimi standardi, zagotavljanje sledljivosti izvajanja dimnikarskih storitev, bolj določna izbira ene dimnikarske družbe na eno stavbo ter ukinitev reguliranih cen. Občutek imamo, da so na ministrstvu izkoristili naše amandmaje zgolj zato, da bi ustvarili vtis, češ da je bila pri pripravi predloga stroka upoštevana, kar pa ni res.«, je dogajanja na seji Odbora komentiral Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki je svoja stališča, podrobno in po členih z utemeljitvami, predstavil članom Odbora. Poudaril je še, »da v nekaj členih predlog zakona inšpekcijski službi nerazumno nalaga celo večja pooblastila, kot pa jih določa Zakon o inšpekcijskem nadzoru. Tako predlog dimnikarskega zakona inšpekcijskim službam nalaga celo strokovne presoje, kar bi pomenilo, da niti sodnih izvedencev ne potrebujemo več«. Kot je na seji poudarila tudi predstavnica Zakonodajno-pravna Služba Državnega Zbora inšpekcijske službe, vodijo le inšpekcijske postopke in ne izvajajo strokovnih presoj, še manj pa strokovne nadzore v smislu presojanja strokovnosti.

Dovrtel je dodal, da dimnikarji še vedno vztrajajo na nujnosti uvajanja akreditacije, ki pomeni krepitev tržnega sistema po mednarodno sprejetih kriterijih. Ob tem pa pojasnil, da tudi inštalaterji, pečarji in serviserji zahtevajo in potrebujejo resno in strokovno dimnikarsko službo, da se zagotovi lojalno konkurenco na njihovem področju ter se prepreči sivo ekonomijo in delo na črno. Zaradi mednarodno sprejetega sistema akreditacija ne pomeni omejevanje trga dimnikarskih storitev, kot se to skuša zavajati, ampak gre v prvi vrsti za zagotavljanje varnosti, torej za varstva okolja, požarne varnosti, varstva zdravja, učinkovite rabe energije in kakovosti zraka. To pa je pomembna prioriteta vsake države članice in nenazadnje tudi Evropske Unije. Za takšne naloge je torej nujno potrebno dimnikarska podjetja ustrezno posodobiti in uskladiti, da bodo delovala strokovno in po enotnih ter mednarodno sprejetih postopkih in kriterijih.

»Zagotoviti je treba tak sistem, ki bo zagotovil popis vseh kurilnih naprav na terenu, da bo dosežena enakost pred zakonom in zaščita javnega interesa. Inšpekcijska služba je kadrovsko in finančno podhranjena in se ne more ukvarjati s tem, kdo zadimlja okolico ali zastruplja ljudi s prijavljeno ali neprijavljeno kurilno napravo. Dimnikarska služba je preventivna dejavnost«, še poudarja g. Dovrtel, in izpostavlja zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

»Vse večkrat nas v pogovorih tudi sprašujejo, ali je morda nekomu v interesu, da bo pripravljen zelo slab zakon, ki ne bo zdržal ustavne presoje, ali pa bo padel z vetom na Državnem Svetu. V sekciji dimnikarjev smo jasno povedali, da smo pogojno, vendar kljub temu stopili nasproti uvedbi novega sistema, a mora ta kljub tržnemu konceptu biti pripravljen strokovno in z upoštevanjem interesov javnosti, prava ter stroke. Ni dobro, če je izhodišče za spreminjanje zakonodaje samo populistična obljuba, da bo nov sistem državljanom zagotovil nižje cene dimnikarskih storitev in da bo izbira dimnikarja prosta«, je dejal Dovrtel.

 


Sekcija dimnikarjev pri OZS

14. 9. 2016

Avtor

Administrator