Splošno

Aktivnosti Mestne občine Ptuj v povezavi z urgentnim centrom na Ptuju

 

Sporočilo za javnost

(Ptuj, 16. 9. 2016)  Zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe občanov je temelja naloga lokalne skupnosti in se z njo tudi aktivno ukvarjamo ter sodelujemo z ustanovami, ki jo izvajajo.

Problematiko ustanavljanja urgentnega centra poznamo in se ukvarjamo z njo. O njej smo se v zadnjem letu pogovarjali s poslanci Državnega zbora RS naše regije in vsaj na dveh kolegijih županov Spodnjega Podravja. Aktualno dogajanje in stališča sta na teh srečanjih predstavila tudi direktor Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj Andrej Levanič in direktorica Zdravstvenega doma Ptuj Metka Petek Uhan. Župani smo zavzeli skupno stališče, da si bomo prizadevali za izgradnjo urgentnega centra ter oblikovali pobudo, da bi manjkajoča sredstva zagotovili iz presežka Doma upokojencev Ptuj. Ministrstvo za finance je po proučitvi možnosti za takšno prerazporeditev sredstev to pobudo zavrnilo. Ob tem predlogu je Mestna občina Ptuj našla zasebnega investitorja, ki je bil pripravljen zagotoviti manjkajoča sredstva, a slednja očitno niso glavni razlog za to, da Ministrstvo za zdravje še ni pristopilo k izgradnji.

Izvedli smo tudi dva sestanka s predstavniki vladnih koalicijskih strank, na katerih so ti obljubili podporo v sodelovanju z Vlado in Državnim zborom RS v povezavi s to tematiko. Po zadnjem obvestilu, ki smo ga od direktorja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj prejeli v tem tednu, in sicer da so bile vse naše pobude v pomoč pri dogovorih za začetek gradnje urgentnega centra zavrnjene, smo na Mestni občini Ptuj nemudoma sklicali vnovični sestanek predstavnikov parlamentarnih strank, na katerem smo zavzeli stališče, da si bomo v najkrajšem možnem času prizadevali sestati z ministrico za zdravje in ji še enkrat pojasnili, da občani regije Spodnje Podravje skupaj z Ormožem nujno potrebujemo urgentni center, saj imamo tako kot drugi državljani pravico do nujne medicinske pomoči in reševanja življenj na ustrezni ravni.
Lokalna skupnost se v aktivnosti za izgradnjo urgentnega centra vključuje na vse možne načine tudi z Zdravstvenim domom Ptuj, katerega soustanovitelji smo. Zahtevali bomo, da ima ptujski urgentni center enak status kot preostalih 10 urgentnih centrov po Sloveniji, ki so že zgrajeni. Sestanek na Ministrstvu za zdravje pričakujemo v prihodnjem tednu.


Mestna občina Ptuj

19. 9. 2016

Avtor

Administrator