Splošno

Raziskava med končnimi uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev glede višine stroškov ob prekinitvi naročniškega razmerja

 

Agencija je objavila rezultate raziskave med končnimi uporabniki glede višine stroškov ob prekinitvi naročniškega razmerja. V raziskavi so bili končni uporabniki med drugim povprašani, kolikšen je po njihovem mnenju strošek prekinitve naročniškega razmerja, ki je zanje še sprejemljiv oziroma primeren. Rezultati raziskave so pokazali, da je strošek prekinitve naročniškega razmerja, ki se končnim uporabnikom še zdi primeren, 5 EUR.

 

Več: http://www.akos-rs.si/raziskava-med-koncnimi-uporabniki-elektronskih-komunikacijskih-storitev-v-republiki-sloveniji-glede-visine-stroskov-ob-prekinitvi-narocniskega-razmerja

apek-koncni-uporabniki-02


Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

19. 9. 2016

Avtor

Administrator