Turizem

Slovenija država partnerica na turistični borzi ITB Berlin 2017

 

Sporočilo za javnost

 

SLOVENIJA – »ITB Convention & Culture Partner« na globalni turistični borzi ITB Berlin 2017

 

Ljubljana, 19. september 2016 – Slovenija bo prihodnje leto na največji turistični borzi ITB Berlin med 8. in 12. marcem pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) država partnerica, in sicer »Convention & Culture Partner«, kar za Slovenijo predstavlja odlično priložnost za predstavitev naše dežele kot privlačne zelene, aktivne in zdrave destinacije s poudarkom na trajnostnem razvoju in bogati slovenski kulturi.

 

Slovenija bo v okviru največje globalne turistične borze ITB Berlin 2017 partnerica kongresnega dela ITB 2017. Tako so sklenili vodilni predstavniki borze ITB Berlin pod vodstvom direktorja Davida Rueza na srečanju s predstavniki Slovenske turistične organizacije prejšnji teden v Münchnu. Srečanje je bilo sklepno dejanje dogovorov o partnerstvu, ki potekajo že več mesecev. Udeležence srečanja o partnerstvu Slovenije v okviru ITB Berlin 2017 je uvodoma nagovorila veleposlanica RS v Nemčiji, ekscelenca Marta Kos Marko.

 

Slovenija in slovenski turizem se bosta na borzi ITB Berlin 2017 v organizaciji Slovenske turistične organizacije predstavila v okviru številnih konferenčnih aktivnostih in kulturnem programu ter na stojnici I FEEL SLOVENIA, katere nosilna tematika bosta kultura in slovenska naravna zdravilišča. Tako bo Slovenija v okviru ITB Berlin 2017 že tradicionalno predstavitev turizma na slovenski stojnici bistveno nadgradila z aktivnostmi partnerstva v okviru kongresnega dela ITB. Tako partnerstvo Slovenije ni le odlična priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot konkurenčne evropske turistične destinacije, pač pa prinaša tudi konkretne možnosti vsebinskega vključevanja Slovenije v program kongresnega dela, kot je ob razglasitvi Slovenije kot države partnerice poudaril strokovni direktor borze ITB Berlin, prof.dr. Roland Conrady.

 

Vrsta konferenčnih in kulturnih aktivnosti v okviru borze bo potekala s predstavitvijo Slovenije kot partnerice »Convention & Culture Partner«, kar je za našo državo, predvsem pa za slovenski turizem, veliko priznanje in velikega pomena, saj organizatorji borze za partnerstvo na borzi ITB Berlin izbirajo med najbolj privlačnimi in aktualnimi turističnimi destinacijami z vsega sveta.

 

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije:

»Na Slovenski turistični organizaciji smo veseli, da bo Slovenija država partnerica na mednarodni borzi  ITB Berlin 2017. Slovenija bo prihodnje leto tako »ITB Convention & Culture Partner« na največji turistični borzi na svetu, katere poudarek je na poslovnih srečanjih ter na podajanju najnovejših znanstveno-raziskovalnih rezultatov ter napovedi na področju turizma. Prav zaradi velikega globalnega pomena poslovne borze ITB Berlin  je to partnerstvo za slovenski turizem veliko priznanje za Slovenijo in pomeni odlično priložnost za povečanje prepoznavnosti Slovenije kot privlačne zelene, aktivne in zdrave destinacije, s poudarkom na njenem trajnostnem razvoju in bogastvu slovenske kulture. Na Slovenski turistični organizaciji smo za leti 2018 in 2019 že določili dvoletno osrednjo tematiko na področju trženja, to je kultura. Predstavitev Slovenije kot trajnostnemu razvoju zavezane države z bogato kulturno ponudbo na borzi ITB Berlin tako dodatno pridobiva na pomenu in teži, saj bo deležna velike strokovne in medijske pozornosti. Zaveza k trajnostnemu razvoju in kultura sta tudi v skladu s ključnimi motivi izbire Slovenije kot ciljne destinacije nemški gostov – narave kot osrednjega motiva prihoda ter obiska slovenskih mest in krajev, kjer nemški gostje spoznavajo slovensko kulturo in zgodovino.«

 

Ob imenovanju Slovenije za partnerstvo »Convention & Culture Partner« je David Ruetz, direktor ITB Berlin, izrazil veselje, da bo prav Slovenija kot mlada država v vzponu partnerica borze v letu 2017. Pri tem je našo državo izpostavil kot stičišče različnih kulturnih vplivov, ki je vplivalo na oblikovanje edinstvenih značilnosti naše dežele, kar navdušuje vse več obiskovalcev Slovenije in dodal: »prepričani smo, da bo nastop na ITB Berlin za Slovenijo pomenil dodatni vzgon«.

 

Majda Rozina Dolenc, direktorica predstavništva STO v Nemčiji je izpostavila Slovenijo kot odlični primer sicer majhne države, ki z zavezo strategiji kakovosti in trajnosti na globalnem turističnem zemljevidu gradi želeni konkurenčni položaj: »Borza ITB Berlin je odlična platforma, da našo državo približamo mednarodni strokovni turistični javnosti, partnerstvo Slovenije v okviru ITB pa bo zagotovo pozitivno vplivalo predvsem na dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije in nasploh

 

Med emitivnimi trgi slovenskega turizma ima Nemčija posebno mesto, saj gre za tradicionalno pomemben emitivni trg slovenskega turizma, ki se po številu prenočitev med tujimi trgi z 12-odstotnim deležem nahaja na visokem tretjem mestu. Še posebej veseli, da se pozitivni trend rasti števila nemških turistov in njihovih prenočitev iz lanskega leta nadaljuje tudi v letošnjem letu, ko smo v prvih sedmih mesecih zabeležili za 8 % več nemških gostov, ki so ustvarili za 5 % več prenočitev.

 

Narava še vedno igra ključen motivacijski dejavnik nemških gostov za obisk Slovenije, saj ti najpogosteje obiskujejo gorske in druge slovenske občine, na tretjem mestu pa se nahajajo obmorske občine. Predvsem imajo radi pohodništvo, kolesarjenje ter aktivnosti povezane z vodo. Nemški gostje pa v Sloveniji vse raje obiskujejo zgodovinsko-kulturne točke in prireditve, ki so povezane z lokalno zgodovino in tradicijo.

 

Pri odločitvah nemških turistov imajo veliko vlogo osebne izkušnje, na osnovi katerih se za obisk Slovenije odloči blizu 40 %, na osnovi priporočil pa 35 % Nemcev. Velikega pomena ima predstavitev Slovenije in slovenske turistične ponudbe na digitalnih omrežjih, saj več kot tri četrtine Nemcev, ki obiščejo Slovenijo, pri organizaciji potovanja uporabi internet, od tega več kot 80 % za pridobitev informacijo o Sloveniji kot ciljni destinaciji, blizu 60 % pa za rezervacijo prenočišča.

 

Turistična borza ITB Berlin beleži letno ca. 10.000 razstavljavcev, hkrati pa predstavlja tudi pomemben medijski dogodek, saj borzo obišče več kot 6000 novinarjev, od tega približno četrtina iz tujine.

 

Processed with Snapseed.

Foto: Günter Exel


Slovenska turistična organizacija

20. 9. 2016

Avtor

Administrator