Splošno

Odprtje tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij

 

Slovenija je stičišče Alp, Panonske kotline, Dinarskega gorovja in Sredozemlja. Geografska vpetost in različne naravne in kulturne danosti nas bogatijo in nam nudijo številne priložnosti; današnji čas prinaša številne izzive ki so skupni, ne poznajo meja in terjajo usklajeno delovanje.

 

Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 prizorišče vrste dogodkov na temo sredozemske obale in EU makroregionalnih strategij  in kraj, kjer se bomo srečali različni deležniki, ki soustvarjamo naš skupni prostor v širši regiji, to je v Podonavju, na Jadranu in v Alpah. Ministrstvo za zunanje zadeve je, v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in s številnimi lokalnimi in regionalnimi predstavniki, pripravilo splet različnih dogodkov, ki bodo nagovarjali tako odločevalce na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni, strokovno javnost kot različne deležnike širše regije. Posebno mesto pri tem imajo mladi, ki od nas prevzemajo težko breme in veliko odgovornost. Dogodkov se bo udeležilo skoraj tisoč predstavnikov iz treh EU makro regij in institucij EU.Vabimo vas, da se udeležite

 

SLAVNOSTNEGA ODPRTJA

TEDNA SREDOZEMSKE OBALE IN MAKROREGIONALNIH STRATEGIJ 2016,

 

ki bo v ponedeljek, 26. septembra 2016, ob 13.00 uri,

v središču Rotunda, v Kopru

 

Zbrane bo nagovorili dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije.

Na otvoritvi se mu bodo pridružili še:

Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Darij Krajčič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

Igor Kolenc, župan Občine Izola

Peter Bolčič, podžupan Mestne občine Koper

VLJUDNO VABLJENI


Bojana Cipot

24. 9. 2016

Avtor

Administrator