Gospodarstvo

Obisk častnih konzulov Republike Slovenije na GZS

 

Sporočilo medijem

 

Ljubljana, 6. oktobra 2016 – V okviru dvodnevnega dogodka v organizaciji MZZ so častni konzuli Republike Slovenije obiskali tudi Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS).

 

Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, je ob tej priložnosti dejal, da ima Gospodarska zbornica Slovenije odlične odnose s številnimi častnimi konzuli, ki za slovensko gospodarstvo predstavljajo pomemben del diplomatsko konzularne mreže. Slovenija je danes ponovno država s stabilnim gospodarstvom, kjer izvoz predstavlja gonilo rasti in razvoja. Ponašamo se z inovativnimi industrijami, odlično infrastrukturo ter motivirano in dobro izobraženo delovno silo. Hribar Milič je izpostavil močno avtomobilsko, farmacevtsko in kemijsko industrijo, elektro, kovinsko in nekovinsko industrijo, pa tudi turizem, logistiko, inženiring in kreativne industrije. Dodal je, da se širi živilskopredelovalna industrija ter raste tudi lesno predelovalna panoga. Povedal je še, da je v Sloveniji več kot 8.000 podjetij v tuji lasti, ki generirajo skoraj četrtino BDP. Naša država je dobra odskočna deska za vstop na širše evropsko tržišče. Glede GZS je izpostavil, da ima sklenjenih več kot 60 bilateralnih sporazumov z drugimi zbornicami po svetu, z njimi izmenjuje informacije in podatke o poslovnih razmerah in trendih ter tudi njihovim članom nudi storitve. Z vsemi svojimi storitvami in mrežo je na razpolago tudi častnim konzulom.

 

Služba za strateško komuniciranje

GZS

6. 10. 2016

Avtor

Administrator