Izobraževanje

Javni razpis stipendij za nadarjene s področja kulture 2016

 

Sporočilo za medije

 

Krško, 7.10.2016 –  Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2016/2017

Regionalna razvojna agencija Posavje je v petek 7.10.2016 objavila javni razpis za štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine v šolskem letu 2016/2017.

Za štipendijo lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

  • imajo status rednega študenta za polni študijski čas
  • se bodo izobraževali na področjih umetniških poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno z 2. členom pravilnika;
  • se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
  • imajo stalno bivališče na območju občin financerk (Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica);
  • se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da vloži več vlog oz. poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
  • se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.

Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, vendar najdlje za eno leto.

Rok za oddajo vloge je 7.11.2016. Razpis je dostopen na spletnih straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje: www.rra-posavje.si.

Vse dodatne informacije o razpisu lahko dobite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško, telefon 07 488 10 40 ali elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si.

 

9fbe3be90a

 


Regionalna razvojna agencija Posavje

7. 10. 2016

Avtor

Administrator