Splošno

Mestna občine Velenje podprla izgradnjo 4-pasovnice na Koroško!

 

Spoštovani,

 

posredujemo izjavo za javnost Mladinske iniciative za 3. razvojno os: Mestna občina Velenje podprla izgradnjo 4-pasovnice na Koroško!

Vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik se je v sredo, 19. oktobra 2016, sestal z delegacijo Mestne občine Velenje, katero so sestavljali župan Bojan Kontič, podžupan Peter Dermol in direktor občinske uprave mag. Iztok Mori.

Verhovnik je zbranim predstavil zadnje aktivnosti Mladinske iniciative v Ljubljani, na DARS-u ter pozval k skupnim aktivnostim Korošcev in Šaleške doline v prizadevanjih za severni krak 3. razvojne osi. Vsi prisotni so se strinjali, da je izgradnja hitre ceste nujna ne samo za Koroško, temveč tudi za Velenje, saj se tam nahajajo zelo pomembne gospodarske družbe, med katerimi vsekakor izstopa Gorenje.

Na srečanju je župan Bojan Kontič izrazil vso podporo izgradnji 4-pasovne hitre ceste na Koroško, saj mora biti nova prometnica zgrajena v koraku s prihodnjim razvojem prometa v regijah. Prav tako so predstavniki velenjske mestne občine izrazili nesporno podporo sprejemu državnega prostorskega načrta na trasi F2-2 Velenje–Šentrupert in izrazili pričakovanje, da bo DPN sprejet še v letu 2016!

image1

 


Mladinski svet Ravne na Koroškem

20. 10. 2016

Avtor

Administrator