Kultura

Literatura 303-304

 

Literatura 303-304

Literaturo 303-304 uvaja besedilo Tomaža Grušovnika Pod kožo smo vsi krvavi, ki je hkrati prolegomena za tokratni blok z naslovom Zoo(po)etika (ki ga je Grušovnik tudi uredil). V njem se srečujemo z osnovnim vprašanjem oz. dilemo, ki se tiče razumevanja živalskega trpljenja, načrtnega pobijanja živali v mesni industriji, človekovega odnosa do živali (oz. vseh živih bitij), moralnim vprašanjem krivde itn.; s poudarkom na obravnavi živali kot moralnega subjekta v literaturi.

V njem se najprej srečamo s prispevki, ki obravnavajo žival v zgodovinskih intelektualnih tradicijah. Prispevek Nine Petek se posveča indijskemu civilizacijskemu okrožju. Sledi prispevek sinologinje Helene Motoh, ki se podaja v vode »zoodaoizma« oz. v razliko med tradicionalnim (humanističnim) konfucijanstvom in daoizmom. Tine Germ se zaustavi na prehodu iz evropske antike v srednji vek, in sicer skozi genealogijo nekoč popularnega žanra bestiarijev, ki izhajajo iz poznoantičnega Naravoslovca (Fiziologa). Sledi prispevek Roka Plavčka, ki se posveti novoveški in romantični tradiciji in njuni razliki v pojmovanju živali; pojmu imaginacije kot protipolu razsvetljenskemu razumu. Nato sledi Jelka Kernev Štrajn, ki se loteva poglobljenega razmisleka o živali, ki ponika v jeziku, in o jeziku, ki se srečuje z živaljo (J. Snoj, O. Župančič, I. Svetina, W. Szymborska). In na koncu še prispevek Marjetke Golež Kaučič, ki se ukvarja s tematizacijo nasilja nad živalmi v ustvarjalnih opusih J. Detele, M. Komelja in J. M. Coetzeeja.

Kot dodatek tematskemu bloku objavljamo še soroden tekst Aljaža Krivca na spletu.

V poeziji beremo novega Toneta Škrjanca, Veroniko Dintinjana iz prihajajoče knjige, Francija Novaka, Kristino Kočan in prvič Klemna Jelinčiča Boeta.

(Kratko)prozo objavljajo Jedrt Lapuh Maležič, Andrej Hočevar, Lara Paukovič in Tatjana Plevnik.

V pogovoru, ki ga je pripravila Gaja Kos, izvemo marsikaj zanimivega o načinu dela in delu našega stripovskega kolumnista Damijana Stepančiča.

V kritikah beremo Majo Šučur (o Branetu Mozetiču in Objemih norosti), Karmen Jordan (o Štefanu Kordošu in Vetru in odmevu), Žigo Rusa (o Mazzinijevemu mladinskem romanu Zvezde vabijo), Tino Vrščaj (ki piše o Srčni pegi Florjana Lipuša), Tadejo Spruk (o Gašperju Jakovcu), Aljaža Koprivnikarja (o Vinku Möderndorferju) in Mašo Pfeifer (o Roku Vilčniku).

Robnih ni več. Selijo se na splet.

Strip je Slovenija in pika

Ptiča pa nese v pesem. V pesem ga vleče.


LUD Literatura

27. 10. 2016

Avtor

Administrator