Družabno

Pripravljeni na pot v ne-znano?

 

Inovacija je sveti gral razvoja in napredka človeštva; inovativnost pa vrednota, na katero stavijo vse ozaveščene sredine, a jo le malokatera tudi zna udejanjati in živeti. Kaj je jedro tega izziva z vidika voditeljstva?

Poglejmo dve predpostavki.

Predpostavka 1:
Inovirati pomeni popeljati nekaj novega, npr. izdelek, storitev, proces, poslovni model od stvarjenja v življenje. Da bi inovacija bila inovacija, se mora zgoditi ustvarjalni proces, v katerem prestopimo mejo znanega in posežemo v neznano, kjer se nahajajo sestavine za kreacijo novega.
Predpostavka 2:
Ko slečemo paradigmo voditeljstva do golega, izvajajo voditelji pravzaprav le tri aktivnosti: razmišljajo, govorijo/prenašajo informacije in ustvarjajo prostor za (so)delovanje. In ko postavimo voditelje pred izziv zagotavljanja dolgoročne uspešnosti organizacije na temeljih inovativnosti (torej dela v pogojih ne-znanega), ugotovimo, kako velik premik v razumevanju svoje vloge morajo narediti.
Naučiti se morajo drugače razmišljati in še zahtevnejše: naučiti se morajo drugače razmišljati skupaj! Naučiti se morajo tudi drugače govoriti; preseči morajo neskončne izmenjave mnenj, igre besed in moči ter jih nadomestiti s so-ustvarjanjem (za)misli in tvorjenjem (novega) pomena za celotno sredino.
Kako razmišljajo in kaj ter kako govorijo postaja v hotenju stvarjenja inovativne kulture nova kategorija kakovosti voditeljstva. Še bolj kritično pa je zavedanje voditeljev o njihovem neposrednem vplivu ter ključni vlogi pri ustvarjanju prostora in vseh pogojev za inoviranje, te prebojne kategorije, ki zagotavlja napredek in obstoj.

Za pot v neznano se lahko pripravimo. S seboj moramo vzeti velik nahrbtnik:

  • zavedanja, da se iz znanega rodi lahko le znano;
  • poguma, potrebnega za prestop izven običajnih vzorcev delovanja;
  • zaupanja v ljudi in v njihovo vèdenje in ustvarjalnost;
  • samorefleksije in odprtosti za novo;
  • pripravljenosti za učenje iz napak;
  • sposobnosti vzdržati ustvarjalno napetost, kaos ter
  • zaupanja v skupinsko modrost ter ustvarjalni proces – ta ples med znanim in ne-znanim.

 

Nahrbtnik bomo začeli polniti na MQ konferenci, 11. novembra.

Mojca Križnar, direktorica Hill International, svetovalka družbe Nowhere in članica Združenja Manager
1. 11. 2016

Avtor

Administrator