Gospodarstvo

Stališča glede postopka poteka razgrnitve državnega prostorskega načrta za hitro cesto na odseku Škocjan-Dragonja

 

juh

Mejni prehod Dragonja(Foto: STA)

 

Končno, po približno desetih letihpriprav smo dočakali razgrnitev državnega prostorskega načrta za hitro cesto na odseku Škocjan-Dragonja. Za Koper in nam, prebivalcem pomeni začetek konca  neskončnih  kolon, hrupa, onesnaženja in  velike prometne nevarnosti  na tem odseku ceste.

Ker  je umestitev v prostor, še bolj pa izvedba omenjenega infrastrukturnega objekta izjemnega pomena za MO Koper in Obalo kot celoto, podajamo javnosti svoje pripombe oz. pobude na postopek poteka javne razgrnitve, ki so sledeče:

1.Skladno s 1. odstavkom 22. člena  Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) morata koordinator in pobudnik omogočiti seznanitev javnosti z osnutkom načrta v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo sta se torej odločili, da je minimalni zakonsko dopusten rok za tak prostorski akt, kot je Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja,  ustrezen. S tem ne soglašamo  in predlagamo, da se tovrsten rok, zaradi pomembnosti projekta , podaljša za nadaljnjih 30 dni. To je obdobje, v katerem si je možno boljše pregledatI predvideni prostorski akt in preučiti posledice le-tega..

Veliko število občin, pri sprejemu svojih prostorkih aktov, ki bistveno manj vplivajo na okolje in prebivalce, kot predlagani prostorski akt, večkrat predvidijo daljši rok kot je 30 dni.

2.Ministrstvi sta se odločili, da se postopek presoje vplivov na okolje ne izvede skupaj s postopkom priprave načrta. Slednje je za tako pomemben poseg, ki lahko bistveno vpliva na življenje velikega števila prebivalcev Mestne občine Koper, popolnoma neustrezno.

Primeroma velja omenit, da od 4. oktobra 2016 do 4. novembra 2016 poteka javna razgrnitev za Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del, katera se je razgrnila skupaj z okoljskim poročilom.

3.Predlagamo, da  Mo Koper evidentira vso krajevno in drugo infrastrukturo, ki bo za izvedbo projekta potrebna in jo je po izvedbi potrebno vzpostaviti v prvotno (boljše) stanje.

4.Predlagamo, da Mo Koper predvidi in po možnosti odpravi negativne vplive, ki bodo nastali predvsem v času gradnje te infrastrukcture.

5.Potrebno je definirati roke za pričetek izvedbe in dokončanja projekta, ter vire financiranja.

 

Koper, 1.11.2016

Socialni demokrati ObO Koper

Predsednica

mag. Tatjana Magdalenič

 

 

 

2. 11. 2016

Avtor

Administrator