Gospodarstvo

Napovednik seminarjev Poslovne akademije GZS

 

glava_poslovna-akademija

 
23. NOVEMBER – Ne dovolite, da vas preseneti višina odmerjenega NUSZ

Zavezanci za plačilo NUSZ s področja gospodarstva ugotavljate že vrsto let v številnih primerih oz. občinah nesorazmerno visoke obremenitve z NUSZ za poslovne površine. Zato vas vabimo na strokovni posvet – seminar, na katerem vas bodo strokovnjaki s tega področja seznanili s ključnimi ugotovitvami in smernicami za uveljavljanje vaših pravic tako v odlokih občin, kakor tudi glede na izdane odločbe FURS.

9. NOVEMBER – Zaposlovanje tujcev

Na seminarju se boste seznanili z najpomembnejšimi novostmi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in Zakona o tujcih ter s tem povezanimi postopki. S praktičnimi primeri vam bomo odgovorili na vaša vprašanja in vaše specifične potrebe pri zaposlovanju tujcev.

22. NOVEMBER – Ponudniki v postopku javnega naročila po novem ZJN-3
Na seminarju boste izvedeli kako po novem ZJN-3 pripraviti dopustno ponudbo ter kako pripraviti partnersko ali podizvajalsko ponudbo.
Ponudniki v postopku javnega naročila po novem ZJN-3

29. NOVEMBER – Oblikovanje izjave o upravljanju družb, ki so zavezane reviziji

Novela ZGD-1 iz leta 2015 nalaga vsem družbam, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov oblikovanje izjave o upravljanju, v kateri razkrije odstopanja od kodeksa. Maja letos je bil sprejet Kodeks upravljanja za nejavne družbe. Na seminarju bomo družbam predstavili informacije, ki jih potrebujejo, da bodo oblikovale izjavo o upravljanju v skladu zakonom in dobro prakso. Ta bo obvezna sestavina letnega poročila družb za leto 2016.
30. NOVEMBER – Davčna obravnava dohodkov fizičnih oseb, rezidentov in nerezidentov Slovenije

Na seminarju bodo po posameznih najpogostejših oblikah dela v praksi predstavljene relevantne pravne podlage za delo, za obračun davkov in prispevkov, način obračuna le-teh ter predpisani obrazci in druge obveznosti.

6.DECEMBER – Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

Na seminarju boste spoznali novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.

7. DECEMBER – Kako kupiti delujoče podjetje?
Na seminarju, polnem informacij iz prakse, se boste seznanili z najpogostejšimi pastmi in izzivi, s katerimi se boste srečali ob nakupu delujočega podjetja.Kako kupiti delujoče podjetje?

13. DECEMBER – Ne dovolite, da vas preseneti višina odmerjenega NUSZ
Zavezanci za plačilo NUSZ s področja gospodarstva ugotavljate že vrsto let v številnih primerih oz. občinah nesorazmerno visoke obremenitve z NUSZ za poslovne površine. Zato vas vabimo na strokovni posvet – seminar, na katerem vas bodo strokovnjaki s tega področja seznanili s ključnimi ugotovitvami in smernicami za uveljavljanje vaših pravic tako v odlokih občin, kakor tudi glede na izdane odločbe FURS.

 


Poslovna akademija GZS

3. 11. 2016

Avtor

Administrator