Gospodarstvo

Podpis pogodbe o dodelitvi finančne spodbude podjetju Novem Car

 

Podpis pogodbe o dodelitvi finančne spodbude podjetju Novem Car

Žalec, 4. novembra 2016 – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes s podjetjem Novem Car Interior Design d.o.o. podpisal pogodbo o dodelitvi finančne spodbude za investicijo v razširitev lakirnice, posodobitev infrastrukture, nakup strojev ter opreme. Pogodbena vrednost finančne spodbude znaša 500.000 EUR.

Pogodba je bila podpisana na podlagi sklepa Vlade RS, ki je finančno spodbudo podjetju Novem Car, ki je v 100 odstotni tuji lasti, dodelila na podlagi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij. Predmet investicijskega projekta je širitev zmogljivosti obstoječega podjetja, s čimer bodo v podjetju ustvarili pogoje za proizvodnjo naprednih visokokakovostnih notranjih dekorativno-funkcionalnih izdelkov z vidno površino lesa in karbona za nove kupce. Projekt bo predvidoma končan do konca decembra 2017, njegova celotna vrednost pa znaša 4.723.000 evrov. V okviru projekta namerava tuji investitor v nakup novih strojev in opreme investirati 2.720.000 evrov, v razširitev lakirnice, posodobitev infrastrukture, požarne varnosti, varnosti in zdravja pri delu 1.613.000 evrov ter v izgradnjo potrebnih poslovnih prostorov še dodatnih 390.000 evrov.

Minister Zdravko Počivalšek je ob podpisu pogodbe poudaril, da je nova investicija in uspešnost delovanja podjetja Novem Car dokaz, da slovensko gospodarstvo raste. Spodbuda, ki je bila dana projektu, se bo večkratno povrnila, saj bo v naslednjih treh letih samo iz naslova davkov in prispevkov v zvezi z izplačili plač podjetje predvidoma prispevalo 760.000 evrov, celotni zunanji učinki investicijskega projekta na Republiko Slovenijo pa naj bi znašali nekaj več kot 4 milijone evrov. Poleg tega ima spodbuda tudi nefinančne učinke, kot so zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji, povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega, zmanjšanje vplivov na okolje ter prepoznavnost Slovenije tujim investitorjem prijazno okolje, za kar si na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo še posebej prizadevamo.


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. 11. 2016

Avtor

Administrator