Izobraževanje

Medijska predstavitev projekta “Vključujemo in aktiviramo!”

 

csm_via_epodpis_fabab0aef2

Vabimo vas na predstavitev projekta »Vključujemo in aktiviramo!«, ki jo Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pripravljata v četrtek, 24. 11., ob 9. uri v Literarnem klubu Lili Novy v Cankarjevem domu. Predstavitev bo potekala v okviru Slovenskega knjižnega sejma.

Na konferenci bomo predstavili projekt, nato pa posebnosti usposabljanj za zapornike, ki jih letos izvajamo v treh zaporih po Sloveniji – ZPKZ Dob, ZPKZ Ig in ZPKZ Koper. Za konkretno ponazoritev dela bosta poskrbeli mentorica pisateljica Cvetka Bevc in ena od zapornic iz ZPKZ Ig.

Kratka predstavitev projekta:

Štiriletni projekt »Vključujemo in aktiviramo!« finančno podpira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Namenjen je razvoju in izvajanju interdisciplinarnih programov socialne aktivacije in vključevanju ranljivih družbenih skupin v družbo in na trg dela s poudarkom na kulturni komponenti in ustvarjalnosti. Vanj so vključene štiri ranljive družbene skupine: osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe z motnjami v duševnem zdravju, zaporniki v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog. V različnih institucijah po državi skupine udeležencev s pomočjo izbranih mentorjev (pisateljev, pesnikov in ilustratorjev) ob obravnavi slovenskih leposlovnih del razvijajo lastno ustvarjalnost, sposobnosti kreativnega izražanja in pisanja ter druge kulturne potenciale, izboljšujejo svojo digitalno pismenost, se kreativno izražajo in javno nastopajo. Na ta način izboljšujejo svoje socialne veščine in se v največji možni meri vključujejo v družbo.

Sodelujoči na predstavitvi:

– Aleš Novak, direktor Javne agencije za knjigo RS

– Jože Podržaj, generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

– Mojca Bergant Dražetić in/ali Zarika Snoj Verbovšek, koordinatorki projekta (Javna agencija za knjigo RS)

– Cvetka Bevc, mentorica projekta v ZPKZ Ig

– Nevenka, udeleženka projekta v ZPKZ Ig

 

Vse o projektu lahko preberete na spletni strani: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/.

Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na: mojca.bergant.drazetic@revije.si in zarika.snoj.verbovsek@revije.si.

 

 

JAK RS

 

 

19. 11. 2016

Avtor

Administrator