Družabno, Izobraževanje

Rosina šola delavskih pravic za mlade

rosina-sola-banner

 

Predavanje »Sindikat prekarnih delavcev«

V okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade« vabimo na Predavanje »Sindikat prekarnih delavcev«, ki bo v sredo, 23. 11. 2016, ob 14:00 Filozofski fakulteti Maribor (učilnica 2.8).

V Svobodnem sindikatu Slovenije se že vrsto let soočajo z izkoriščanjem najranljivejše skupine delavcev oz. prekarcev, zato so za zaščito njihovih pravic znotraj sindikata ustanovili Sindikat prekarcev. Cilj sindikata je predvsem organiziranje prekarno zaposlenih oseb, da bi se povezali v boju za svoje pravice. Tako v Sloveniji kot v Evropi beležimo porast prekarnega dela in zaradi tega prepoznavamo potrebo po sindikatih, ki bodo te delavce zaščitili, organizirali in jim pomagali pri dostopu do rednih delovnih razmerij.

IZVAJALEC: Marko Funkl, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

 

Srečanje prekarnih delavcev

Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo prireja redna srečanja prekarnih delavcev, ki bo v sredo, 23. 11. 2016, ob 18:00 v MISC INFOPEKA.

Povezati želijo zaposlene, ki nimajo svoje stične točke, kamor bi se lahko obrnili in si zaupali svoje težave. Razparceliran trg delovne sile je privedel do tega, da postajamo prav vsi prekarci. Vse več je zaposlitev za določen čas, delovni pogoji ne omogočajo načrtovanja varne prihodnosti in delovni čas je večkrat preko osem ur, saj mora biti delavec_ka delodajalcu_ki na razpolago ob vsakem trenutku. Ne skrivajmo se več za štirimi zidovi, ampak ukrepajmo TAKOJ!

IZVAJALEC: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat prekarnih delavcev

 

Delavnica »Mladi in prekarno delo«

Na delavnici »Mladi in prekarno delo«, ki bo v torek, 29. 11. 2016, ob 14:00 na Filozofski fakulteti Maribor ( učilnica 2.10) bomo spregovorili o različnih aspektih prekarnosti, s katero se soočajo mladi in o tem, kako naprej.

Aktivisti in aktivistke Sindikata Mladi plus bodo predstavili tematike prekarnega dela, pripravništev in kršitev delovnopravne zakonodaje ter oblike aktivnosti, s katerimi lahko mi vsi kot mladi aktivisti te problematike tudi naslavljamo. Prekarno delo in s tem prekarno življenje je nekaj, kar nas večina živi, vendar se redko pogovarjamo o tem, kako se na situacijo lahko odzovemo ter predvsem, kako lahko zahtevamo spoštovanje pravic in dostojno življenje. Govora bo tako o prekarnosti, elementih delovnega razmerja, o delavnicah, kampanjah in – bučah, ki nam jih prodajajo.

IZVAJALCI: Aktivistke in aktivisti Sindikata Mladi plus

 

Predavanje »Vpliv nestalnih zaposlitev na zdravje«

Vljudno vabljen_a na Predavanje »Vpliv nestalnih zaposlitev na zdravje«, ki bo v torek, 15. 11. 2016, ob 15:00 na Filozofski fakulteti Maribor (učilnica 1.4).

Negotove in nestalne oblike zaposlovanja, ki so vedno bolj prisotne, predstavljajo veliko tveganje za zdravje. Nizka stopnja nadzora nad lastnim delom, manjše ali neobstoječe možnosti odločanja na delovnem mestu, velike psihične obremenitve, manjše socialne pravice, nezmožnost plačevanja zdravstvenega zavarovanja, vse to vpliva na fizično in psihično zdravje prekarnega delavca_ke. Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner z Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa nam bo predstavila kakšen učinek imajo prekarne zaposlitve na telesno zdravje v primerjavi z redno zaposlenimi. S čim vse se soočajo prekarci_ke in kaj nam prinaša fleksibilnost.

IZVAJALKA: Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA

22. 11. 2016

Avtor

Administrator