Gospodarstvo

AKOS podpisal memorandum o sodelovanju z bosanskim regulatorjem RAK

apek

Agencija je danes podpisala memorandum o sodelovanju z Regulatorno agencijo za komunikacije BiH (RAK). Namen dokumenta je nadaljnji razvoj prijateljskih odnosov na podlagi enakosti in vzajemne koristi, zavedajoč se pomembnosti vloge, ki jo imajo elektronske komunikacijske storitve za razvoj družbene in ekonomske blaginje obeh držav.

Regulatorja elektronskih komunikacij sta se s podpisom zavezala k redni izmenjavi informacij glede razvoja politik in strategij na področju elektronskih komunikacij v svojih državah ter ostalih informacij, ki so obema v korist. Prav tako sta se zavezala k tesnejšemu sodelovanju na področjih skupne problematike in iskanju pozitivnih rešitev v korist obeh podpisnikov memoranduma.

Memorandum nima pravnih posledic za delovanje agencije. So pa v njem opredeljena področja skupnega delovanja, ki bo obsegalo izmenjavo izkušenj in praks na področju regulacije trgov ter različne oblike skupnih strokovnih izobraževanj, udeležb na različnih mednarodnih konferencah in simpozijih.

Agencija je tovrstne memorandume doslej že podpisala s hrvaškim, črnogorskim, makedonskim, srbskim in albanskim regulatorjem.

akos-rak-memorandum4

Foto : Akos

Memorandum o sodelovanju sta podpisala v. d. direktorja AKOS, mag. Tanja Muha, in generalni direktor RAK Predrag Kovač

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

25. 11. 2016

Avtor

Administrator