Finance, Gospodarstvo

Banke Slovenije – Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije

 

Spoštovani,

objavljena je redna četrtletna statistična publikacija Banke Slovenije – Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, november 2016 in sicer na povezavi: http://www.bsi.si/iskalniki/financni-racuni.asp?MapaId=1932.

Iz vsebine:

Povzetek dogajanj v zadnjem letu (od konca drugega četrtletja 2015 do konca drugega četrtletja 2016)

  • Nefinančne družbe so izboljšale neto finančni položaj do bank in države, poslabšale pa do tujine, hkrati so se zmanjšale medsebojne terjatve in obveznosti znotraj sektorja. Najeta posojila nefinančnih družb so ob polletju letos znašala 24,5 mrd EUR, od tega pri bankah 38%.
  • Centralna banka je neto finančni položaj izboljšala do države ter poslabšala do tujine in bank.
  • V bankah se je nadaljevalo krčenje bilančne vsote zaradi njihovega razdolževanja in nadaljnjega zmanjševanja posojil nebančnemu sektorju.
  • Drugi finančni posredniki so terjatve zmanjšali do nefinančnih družb in tujine, obveznosti pa do države, tujine in bank.
  • Zavarovalne družbe in pokojninski skladi so povečali naložbe v tuje vrednostne papirje in zmanjšali naložbe v državne vrednostne papirje ter vloge pri bankah.
  • Država je neto finančni položaj poslabšala do centralne banke, nefinančnih družb in bank, izboljšala pa do tujine. Primanjkljaj na letni ravni se že od zadnjega četrtletja 2014 zmanjšuje.
  • Gospodinjstva od drugega četrtletja 2014 dalje povečujejo vloge pri bankah, pri tem zmanjšujejo vezane vloge in povečujejo vloge na vpogled.
  • Neto finančni položaj tujine se je izboljšal do centralne banke, poslabšal pa do države.

 

BANKA SLOVENIJE

28. 11. 2016

Avtor

Administrator