Zdravstvo

Pojasnilo medijem UKC Maribor

 

 

Zadeva: pojasnilo o naročanju onkoloških bolnikov UKC Maribor na obsevanje na Onkološkem inštitutu

Glede poročanja nekaterih medijev, o izjavi zastopnice pacientovih pravic, dajemo naslednje pojasnilo o naročanju onkoloških bolnikov UKC Maribor na obsevanje na Onkološkem inštitutu (OI). Gre za tri načine in vrste obsevanja in napotovanja.

  1. Bolniki, kjer je predvideno redno, radikalno obsevanje so obravnavani na onkoloških konzilijih, kjer je prisoten tudi zdravnik radioterapevt z OI. Ta za bolnike, ki bodo obsevani, prevzame pisno dokumentacijo teh bolnikov. Bolnik si sam uredi prevoz pri osebnem zdravniku in napotnico za zdravljenje. Tako smo delali do sedaj in režim ostaja nespremenjen.
  2. Bolniki, kjer je potrebno nujno obsevane (v 24 urah), so premeščeni direktno iz UKC MB na OI in ob tem pri premestitvi dobijo v roke vso dokumentacijo; ti bolniki so premeščeni z reševalno službo, napotnica oz. delovni nalog s strani osebnega zdravnika v tem primeru ni potreben. Tako smo delali do sedaj in režim ostaja nespremenjen.
  3. Bolniki, ki so obravnavani na konziliju UKC MB, kjer ni prisoten zdravnik radioterapevt z OI ob odpustu iz UKC MB dobijo  vso dokumentacijo in napotnico za OI za prvi pregled – v teh primerih se za obsevanje dogovorijo sami, prav tako si sami uredijo delovni nalog za prevoz in napotnico osebnega zdravnika za zdravljenje (obsevanje). Samo v primeru te kategorije bolnikov, kamor sodi tudi primer zamenjane bolnice, je režim naročanja spremenjen v izogib napačnemu posredovanju podatkov. Poudariti moramo, da je teh bolnikov malo. Še manj jih bo v prihodnje, saj smo 7. 11. 2016 začeli s paliativnim obsevanjem tudi v UKC Maribor in bodo takšne napotitve na OI res izjema.

Izjava zastopnice, kot so jo povzeli mediji  pacientovih pravic, da si bodo morali vsi onkološki bolniki sedaj termine za obsevanje urejati sami torej ne drži. Sprememba v smislu, da se bodo morali naročiti na OI bolniki sami velja samo za zelo mali delež bolnikov, ki so napoteni na obsevanje na način, ki smo ga navedli.

Ob tem poudarjamo, da se morajo vsi bolniki, ki so napoteni na preiskave, preglede in zdravljenja praviloma naročati sami, tudi onkološki bolniki. Na primer: osebni zdravnik napoti onkološkega bolnika na pregled ali zdravljenje v bolnišnico in se bolnik naroči sam – zdravnik mu terminov v drugih ustanovah ne ureja.

 

Pojasnilo je pripravila:

Izr. prof. dr. Darja Arko, dr. med. (Strokovna direktorica UKC Maribor)

 

 UKC Maribor

 

28. 11. 2016

Avtor

Administrator