Gospodarstvo, Tehnologija

Z evropskim projektom do energetsko pametnih šol

 

Mag. Barbara Gorski iz Mestne občine Celje je ravnateljicam in ravnateljem celjskih osnovnih šol predstavila nov evropski projekt Energy@School, s katerim želimo vzpodbuditi energetsko trajnostni razvoj celjskega območja in povečati energetsko učinkovitost javnih zgradb.

Glavni cilj projekta Energy@School je povečati zmogljivosti javnega sektorja za izboljšanje energetskega stanja in zmanjšanje škodljivih emisij v lokalnem okolju, to pa bo mogoče z vzpostavitvijo t.i. energetsko pametnih šol. Kar na sedmih pilotnih šolah v Celju bo vzpostavljen pametni merilni sistem za spremljanje rabe toplotne in električne energije, razvila pa se bo tudi mobilna aplikacija, ki bo šolam omogočala samostojno spremljanje doseženih energetskih prihrankov.

Implementacija pametnih merilnikov bo podprta z integriranim usposabljanjem skupine učencev in učiteljev, ki bodo postali energetski skrbniki. V času projekta bodo z našo pomočjo skrbeli za oblikovanje energetsko učinkovite šolske kulture, naš cilj pa je, da bodo ob koncu projekta sposobni sami prepoznati in uvesti preproste ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje energetskega stanja šole. Na osnovi omenjenih aktivnosti, ki se bodo izvajale na sedmih pilotnih šolah v Celju oziroma na kar 41 evropskih, se bo oblikovala Strategija energetsko pametnih šol. Ta bo občinam, ki sodelujejo v projektu, omogočila, da bodo lahko po zaključku projekta idejo energetsko pametnih šol implementirale v druge šole, seveda pa bo model primeren tudi za prenos na druga evropska območja.

Projekt Energy@School se je začel 1.julija letos in bo trajal tri leta. V njem sodeluje 12 partnerjev iz sedmih držav in sicer iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Italije in Poljske. Projekt je financiran iz programa Centralna Evropa, vreden pa je 2.581.379 evrov. Mestna občina Celje je za delo na tem projektu imenovala projektno skupino. Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) pa bo Mestni občini Celje kot upravljalec pri izvajanju projekta nudila vso potrebno strokovno podporo.

 

Mestna občina Celje

7. 12. 2016

Avtor

Administrator