Izobraževanje

Delat grem! – vabilo na uvodno aktivnost projekta, 13. 12. 2016

 

KDO SEM, KAM GREM IN KAJ JE MOJA POT?

Vabimo vas na prvo aktivnost v okviru projekta Delat grem!, z naslovom »Kdo sem, kam grem in kaj je moja pot?«. Na usposabljanju bomo na praktičen način pri sebi iskali odgovore prav na ta vprašanja s pomočjo Osebnega modela razvoja, ki ga je razvila Sonja Čandek, ena od izvajalk usposabljanja. Na dogodku se bomo v sproščenem vzdušju najprej spoznali, prav tako pa boste imeli možnost izvedeti več o celotnem projektu Delat grem!, možnostih vaše vključitve in sodelovanju v prihodnje.

 
Srečamo se že ta torek, 13. 12. 2016, ob 15. uri v 1. nadstropju Mladinskega kulturnega centra Maribor, Ob železnici 16.
Usposabljanje je namenjeno vsem mladim od 15. do 29. leta, ki bi želeli pridobiti in okrepiti svoje kompetence in tako izboljšati svoje možnosti za zaposlitev ter trenutno niste v delovnem razmerju, bi si pa tega sedaj ali v bližnji prihodnosti želeli.
Za vsa vprašanja in dodatne informacije smo na voljo na mladina@mkc.si.

 
Toplo vabljeni!

O projektu Delat grem!:
Projekt Delat grem! poteka pod okriljem Mladinskega kultnega centra Maribor in mladim ponuja sklope različnih usposabljanj, skozi katera bodo udeleženci krepili različna znanja in kompetence ter tako povečali možnosti za svojo zaposljivost. Usposabljanja bodo tako s področja osebne rasti in asertivnosti, kot tudi zelo praktična usposabljanja, vezana na razvoj idej, ki jih imajo mladi, srečanj s potencialnimi delodajalci ter možnosti opravljanja usposabljanj pri različnih delodajalcih.
Projekt je razdeljen na tri vsebinske sklope: Knjižnica znanj, Banka povezovanj ter Razvijanje mladih sanj, vsak izmed njih pa bo mladim ponudil svojevrstna usposabljanja:
*sklop Knjižnica znanj bo udeležencem ponudil seznanitev z mednarodno metodo Žive knjižnice, ki bo tokrat uporabljena v namene zaposlovanje, udeleženci pa bodo imeli priložnost spoznati delo pri različni delodajalcih, ki bodo sodelovali pri sami Živi knjižnici,

*sklop Banka povezovanj bo udeležencem ponudil kvalitetna usposabljanja s področja projektnega dela, možnost razvoja lastnih idej ter priložnost spoznati delo pri različnih delodajalcih,

*sklop Razvijanje mladih sanj je razdeljen na dva podsklopa: o Tedenska usposabljanja, ki bodo mladim ponudila konkretna, praktična znanja o tem kakšne kompetence in orodja potrebujejo za vstop na trg dela, o Kreativne in kulturne industrije, ki bodo mladim ponudile različna usposabljanja iz področji kreativnih in kulturnih industrij.

 

Mladinski kulturni center Maribor

12. 12. 2016

Avtor

Administrator