Splošno

Začetek urejanja poti na Panorami

 

Občani in obiskovalci Ptuja se bodo lahko na delu Panorame kmalu sprehajali skozi arheološki park. Med hojo po urejenih poteh se bodo seznanjali z bogato arheološko dediščino in zgodovino poselitve, pozidave ter življenja na tem griču. Hkrati se bodo sprostili v prijetnem ambientu zelenja in miru ter se morebiti tako povezali z daljno preteklostjo in nekdanjimi prebivalci Petovione ali se preprosto le spočili in si oddahnili od vsakodnevne rutine in obveznosti. Panorama bo tako postala še ena izmed izjemno atraktivnih turističnih točk Ptuja, ki bo povezovala bogato rimsko zgodovino, kulturo, sprostitev in rekreacijo.

Danes so se tako začela prva gradbena dela na griču Panorama, ta bodo predvidoma trajala do 31. 3. 2017.

Urejene bodo sprehajalne poti v dolžini 786 metrov, ob katerih bodo na razširitvah nameščene informacijske table in kopije rimskih spomenikov, ki so bili izkopani na tem območju. Na informacijskih tablah v velikosti 2 x 1 m bo z besedilom v slovenščini in angleščini ter slikami predstavljena antična zgodovina poselitve Panorame. Ob poteh bo nameščena urbana oprema: klopce in koši za smeti ter pasje iztrebke. Na enem mestu bo potka razširjena v obliko trga v velikosti 100 kvadratnih metrov, kjer bo med drugim nameščen tudi pitnik.

Prelomne geofizikalne raziskave Izvedba ureditve arheološkega parka sledi ugotovitvam arheologov ob zadnjih geofizikalnih raziskavah v letu 2015, s katerimi so ugotavljali in potrdili, na katerih območjih Panorame je bila strnjena pozidava. Položno pobočje Panorame, nagnjeno proti JV, je bilo pozidano z velikimi stavbami in pravokotno ulično mrežo. Sredi pobočja je ležal na križišču ulic manjši trg (30 x 30 m). Ob glavni cesti, ki je potekala prek sedla med Panoramo in grajskim gričem, je stala velika stavba (okoli 60 x 60 m) z močnimi temelji in več tlakovanimi prostori. Velike stavbe z vrstami manjših prostorov (okoli 60 x 20 m) na osrednjem delu Panorame so bile postavljene na nizkih terasah (nivojske razlike okoli 0,5 m). Ugotovljeno je bilo, da je ena od ulic v tem delu tlakovana s kamni, druga prekrita s prodnatim nasutjem. Po sredini ulice je potekala kanalizacija.

Tudi na vrhu Panorame je bil večji stavbni kompleks s krožnimi in polkrožnimi prostori, ki nakazujejo, da je šlo za terme. Na SV-vznožju Panorame so vidne podobno usmerjene ulice kot na vrhu, posamezne stavbe in trasa rimskega vodovoda, ki je pripeljal iz doline Grajene.
Vrednost omenjene investicije: 81.000 EUR Gradnjo smo zaupali Javnim službam Ptuj, d. o. o., informacijske table pa je izdelal in oblikoval ptujski podjetnik Iztok Kukovec. Vrednost načrtovane investicije za izvedbo gradbenih del in izdelavo ter namestitev urbane opreme je ocenjena na okrog 81.000 EUR neto.

V letu 2017 bomo nadaljevali urejanje arheološkega parka. Izdelan bo tudi konservatorski načrt za celotno območje, saj dolgoročno načrtujemo ureditev arheološkega parka na celotnem območju griča, za kar bo treba pridobiti državna sredstva in sredstva iz evropskih razpisov.

 

MESTNA OBČINA PTUJ

19. 12. 2016

Avtor

Administrator