Turizem

Še eno rekordno turistično leto

 

Začasni podatki SURS za obdobje od januarja do vključno novembra za slovenski turizem napovedujejo še eno uspešno leto z novim rekordom števila prenočitev

 

Še eno rekordno leto slovenskega turizma

Slovenski turizem v letu 2016 beleži ponovno rekordne številke – na letni ravni bomo ponovno presegli mejo 10 milijonov prenočitev. Po začasnih podatkih Statističnega urada RS (SURS) v prvih enajstih mesecih beležimo za 12 % odstotkov več prihodov tujih turistov in 10 % odstotkov več tujih prenočitev, s čimer se slovenski turizem uvršča nad evropsko povprečje. Leto 2016 je pomembno leto za slovenski turizem, saj razen ponovno rekordnih rezultatov pomeni številne uspešno izvedene projekte, kot sta globalna digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories in lansiranja novega osrednjega slovenskega turističnega portala slovenia.info.

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska panoga, ki v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 %, predstavlja 8 % celotnega izvoza in ca. 40 % izvoza storitev. Po podatkih Banke Slovenije priliv iz naslova izvoza potovanj v prvih desetih mesecih leta 2016 znaša 2 milijarde evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 3,9 % rast.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Odlični rezultati prihodov in prenočitev turistov so napoved rekordnega turističnega leta. Pozitivni trend je zaznati tudi pri prilivih iz naslova izvoza potovanj. Pozitivni rezultati pomenijo, da so prizadevanja tako slovenskega gospodarstva kot MGRT in Slovenske turistične organizacije (STO) obrodila sadove. Na MGRT bomo tudi v prihajajočem letu postavljali temelje razvoja slovenskega turizma. Z novim letom vstopamo v novo strateško obdobje, pridobili bomo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, sprejet bo nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki bo uvedel precej novosti, novelirali bomo Zakon o gostinstvu, pripravili nov Zakon o Kobilarni Lipica.

Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem deležnikom slovenskega turizma, turističnemu gospodarstvu, javni in civilni sferi, za odlično in uspešno sodelovanje. Odstotki rasti slovenskega turizma so zagotovo odraz dobrega sodelovanja vseh! Želim si, da bi v novem letu to sodelovanje še nadgradili in okrepili pomen povezovanja na vseh nivojih, od produktnega, destinacijskega in promocijskega.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Več kot 10 milijonov prenočitev, rast števila tujih turistov in drugi rezultati, ki presegajo mnoga evropska povprečja dokazujejo, da smo z letošnjim ambicioznim trženjskim načrtom, ki smo ga pripravili skupaj s turističnim gospodarstvom,  dosegli in presegli zastavljene cilje. Doslej najobsežnejše tržno-komunikacijske aktivnosti, zlasti globalna digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories, s katero smo na 13 trgih dosegli kar 42 milijonov ljudi, pozicionirajo zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo med najbolj trendovske destinacije sveta. K prepoznavnosti prispevajo odlični odzivi organizatorjev potovanj, medijev in več kot 250 novinarjev, ki smo jim predstavljali Slovenijo doma in v tujini. Uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne destinacije kažejo, da postaja naša država vse bolj zanimiva. Rast prepoznavnosti, ugleda in zaželenosti si obetamo tudi v letu 2017, ko bo odločanje gostov za Slovenijo spodbujal tudi nov, pravkar objavljen spletni portal slovenia.info, v celoti prilagojen novim digitalnim navadam sodobnih turistov. Še več razlogov za obisk jim bodo tudi v letu 2017 ponujali inovativni turistični produkti, ki nastajajo z znanjem, izkušnjami in ustrezno trženjsko in komunikacijsko podporo. V letu 2017 si želim nadaljevanje uspešnega sodelovanja vseh, ki ustvarjamo nove spomine obiskovalcev in čim več inovativnih  produktov zelene, aktivne in zdrave Slovenije, ki jih bodo navduševali.«

Med ključnimi aktivnostmi Slovenske turistične organizacije (STO) v letu 2016 je bila promocija Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične destinacije, v samem jedru promocijskih aktivnosti pa je bila digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories, ki jo je STO izvedla skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom na 13ih mednarodnih trgih. Kampanja je dosegla več kot 42 milijonov edinstvenih odjemalcev in na vseh področjih presegala načrtovane cilje. Pred krakim je bil lansiran tudi popolnoma prenovljen nov osrednji slovenski turistični portal slovenia.info, oblikovan v skladu z najsodobnejšimi trendi na področju spletnih tehnologij. Rekordno leto slovenskega turizma zaokrožujejo tudi številna priznanja in uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne in trajnostno usmerjene države, med njimi tudi prejem naziva prve Zelene države sveta, ter uvrstitev v finale izbora National Geographica za nagrado World Legacy in turistične borze WTM London za nagrado Global Sport Tourism Impact.

Podatki po občinah in destinacijah

Z dobrimi rezultati se ponašajo tudi slovenske občine in destinacije.

Ljubljana

Po podatkih Turizem Ljubljana je novembrska ocena za vse nastanitvene objekte v Ljubljani 72.311 prenočitev, kar je za 28,6 % prenočitev več, kot v novembru lani. Na letnem nivoju je ocena prenočitev do konca novembra 1.187.524, kar je 8,6 odstotkov več, kot lani v prvih enajstih mesecih. Tudi december po podatkih, ki so na voljo do sedaj, kaže 16 % več opravljenih prenočitev kot decembra lani. Vsi podatki so bistveno nad evropskim povprečjem.

V času božiča, ki je družinski praznik, v Ljubljani niso pričakovali veliko obiskovalcev, zasedenost je bila 37-odstotna (od 24. do 26. decembra 2016; vir TIC). Na silvestrovo pa so nastanitveni objekti, ki jih spremljajo, praktično v celoti zasedeni.

Letos so v ljubljanskih TIC opazili povečano število obiskovalcev iz Južne Koreje in Japonske, več kot prejšnja leta pa je tudi Italijanov, ki radi podaljšajo svoj obisk, ko imajo državne praznike. Letos bo tudi za petino več prodanih Turističnih kartic, ki združujejo številne ugodnosti, pa tudi vstop v večino galerij in muzejev v Ljubljani, s čimer lahko potrdijo povečano zanimanje za kulturne vsebine.

BLED

Trenutna zasedenost kapacitet na Bledu je med 80-90%, za Novo leto pa bo Bled v celoti zaseden (95-100%). Po neprečiščenih podatkih so na Bledu v prvih enajstih mesecih v primerjavi z lanskim letom zaznali za več kot 10% rast prenočitev. Vključno z novembrov so tako na Bledu v 11-mesečnem obdobju zabeležili 386.536 gostov ter skupno 851.437 prenočitev. Novembra so na Bledu zabeležili 16.449 gostov ter 27.246 prenočitev, kar je prav tako po neprečiščenih podatkih več kot 10% rast.

Portorož in Piran

V Občini Piran so novembra zabeležili 57.000 hotelskih prenočitev, kar je za 9 % več kot leta 2015. V enajstih mesecih 2016 je bilo ustvarjenih 1.121.000 hotelskih prenočitev, kar je za 5 % več kot lani. Tudi med božičnimi prazniki (od 24. do 26. decembra) so zabeležili več hotelskih prenočitev – za 4 % več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prevladujejo tujci, ki so ustvarili dve tretjini vseh prenočitev (predvsem Italijani, Avstrijci in Nemci). Pričakujejo, da bodo hoteli do novega leta v celoti zasedeni. Skupaj v času božično-novoletnih praznikov pričakujejo vsaj 33.000 hotelskih prenočitev. V vsem letu 2016 v občini Piran pričakujejo okoli 1.175.000 prenočitev oz. za 5 % več kot v letu 2015.

IZOLA

Podatki o številu prenočitev za mesec november kažejo, da je Izola zabeležila za skoraj 30 % več prenočitev gostov kot leto poprej. V letošnjem letu je bilo, glede na podatke do konca novembra 2016, v Izoli realiziranih ca. 6 % več prenočitev kot lani (2016: 310.791 prenočitev, 2015: 294.328 prenočitev). K dvigu je pripomogla predvsem realizacija večjega števila prenočitev v obdobju po glavni sezoni; torej v mesecih september, oktober in november, kjer so zaznali povečan obisk med 10 do 30 %. V poletni sezoni ni bilo bistvenih sprememb, Izola je v tem obdobju vsako leto relativno dobro obiskana. Rast prenočitev se sicer kaže v vseh nastanitvenih obratih, za katere spremljajo število prenočitev, t.j. hotelih, hostlih, sobah in kampih. Glede razmerja gostov v Izoli še vedno prevladujejo domači gosti (ca. 60 %). Pri slednjih so tudi opazili povečanje za približno 9 % v primerjavi s preteklim letom, medtem ko delež tujih gostov ostaja na približno enakem nivoju kot lani. Za december predvidevajo, da bo zasedenost nastanitvenih kapacitet med 80 in 90 %.

KOPER

Po predvidevanjih bo zasedenost turističnih kapacitet v Mestni občini Koper v času božično-novoletnih praznikov okoli 80%, kar je primerljivo z lanskim letom. Za silvestrovo pričakujejo še nekoliko večjo zasedenost, ko naj bi bili hoteli in večji gostinski obrati večinoma polno zasedeni.

MARIBOR

Hoteli največjega mariborskega ponudnika so bili v času božičnih praznikov v celoti zasedeni, manjši ponudniki pa so bili zasedeni do 50 odstotkov. Glede na število prenočitev in prihodov gostov do meseca novembra 2016 kaže mestu Maribor in celotni turistični destinaciji v letu 2016 ponovno rekordno število turističnih prenočitev.

Ključne aktivnosti in cilji slovenskega turizma v prihodnje  

Rekordni rezultati slovenskega turizma so plod prave usmeritve na področju razvoja in promocije turizma, trdega dela, dobrega sodelovanja MGRT, STO, turističnega gospodarstva in civilne sfere ter premišljenih, skupnih strateških odločitev ključnih akterjev v slovenskem turizmu pri odločitvi, v katero smer želimo slovenski turizem razvijati in promovirati. Slovenija ima danosti in zmogljivosti le za butični turizem, ki temelji na načelih trajnosti, zato bo tudi v prihodnje razvoj in trženje slovenskega turizma temeljilo na načelih zelenega, aktivnega in zdravega oddiha v destinaciji za petzvezdična doživetja.

V skladu s to usmeritvijo bo STO tudi v letu, ki je pred nami, nadaljevala in dodelala strateški pristop pri razvoju in trženju produktov v skladu z nastajajočo turistično strategijo.

Med ključnimi aktivnostmi STO bodo tako nadaljnji razvoj trajnostnega turizma skozi orodje Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST), razvoju kakovostnih, avtentičnih, inovativnih turističnih produktov z  visoko dodano vrednostjo, prizadevanja za doseganje višjih prihodkov v turizmu in naslavljanje gostov z višjo kupno močjo in še tesnejše sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom ter z ostalimi institucijami in posamezniki, povezanimi s promocijo Slovenije, še posebej z nadgrajevanjem poslovnih dogodkov na ključnih trgih. Na področju trženja bo poudarek tudi v prihodnje na inovativnem in učinkovitem trženju Slovenije kot turistične destinacije z izvedbo osrednje digitalne trženjske kampanje ter cilj izboljšanja konkurenčnosti slovenskega turizma na globalni ravni.

Slovenski turizem v skladu s svetovnimi trendi

Slovenija postaja za potencialne turiste vse bolj prepoznavna turistična destinacija, njeno atraktivnost pa dodatno povečuje tudi skladnost razvoja in promocije slovenskega turizma z globalnimi turističnimi trendi.

Sodobni turisti se vse bolj zanimajo za edinstvena in avtentična doživetja v ne-tradicionalnih destinacijah, prednost pri izbiri pa dajejo destinacijam z višjo stopnjo  varnosti. Turisti vse bolj dajejo prednost aktivnemu oddihu, kulturnemu turizmu, kulinariki ter neokrnjeni naravi destinacije. Izrazit je trend povečanega zavedanja sodobnega turista o pomenu trajnostnega turizma, kar za slovenski turizem, ki trajnostni razvoj postavlja v samo središče razvojnih in promocijskih aktivnosti, zagotavlja posebno konkurenčno priložnost.

(vir navedenih trendov na področju turizma: CBI Trends: Tourism, junij 2016 inITB Worls Travel Trends Report 2015/2016).

inografika-jan-nov

 

Slovenska turistična organizacija

29. 12. 2016

Avtor

Administrator