Splošno

Veliko zanimanje podjetnikov za povezovanje z znanostjo

 

Na pobudo Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so danes obrtniki in podjetniki, člani OZS, obiskali Institut Jožef Stefan in se seznanili z možnostmi prenosa novih tehnologij in inovacij v svoja podjetja.

Srečanje je potekalo s ciljem po čim večjem povezovanju znanosti, raziskav in razvoja z industrijo, obrtjo in podjetništvom. Marko Lotrič, predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, je na srečanju izrazil dolgoročno pomembnost sodelovanja znanstveno-raziskovalne sfere z industrijo, še posebej v časih, ko znanje, razvoj in inovacije postajajo ključna konkurenčna prednost.

Med udeleženci srečanja je bil tudi član OZS, podjetnik Bojan Črtalič, iz podjetja FerroČrtalič, ki je v svoje podjetje že vpeljal nekatere inovacije, ki so plod sodelovanja z razvojno-raziskovalnimi institucijami, med drugim tudi z IJS. Po njegovem mnenju je nujno potrebno tesnejše sodelovanje s tovrstnimi institucijami, saj »ne samo, da je dobrodošlo in dobro, je nujno potrebo za tista podjetja, ki imajo inovativne proizvode.« Podjetje FerroČrtalič že deset let sodeluje z znanstvenimi institucijami in univerzami, čemur pripisuje tudi uspešnost podjetja. »Celoten tim zaposlenih, ki dela v našem podjetju, na ta način pridobiva tista znanja, ki jih ni mogoče pridobiti nikjer drugje,« še pojasnjuje Črtalič.

Srečanja se je udeležilo skoraj 50 udeležencev iz 35 podjetij, ki so člani OZS. Največ interesa je bilo med člani sekcije gradbincev, elektro dejavnosti, kovinarjev, elektronikov in mehatronikov, grafičarjev, lesarjev in živilskih dejavnosti. Udeleženci so se razdelili v pet tematskih skupin in odšli na oglede specifičnih raziskovalnih odsekov in laboratorijev IJS ter si ogledali več kot 15 odsekov.

Ob zaključku srečanja so obrtniki in podjetniki opravili še individualne dvostranske pogovore s posameznimi raziskovalci IJS, kjer so lahko izpostavili problematiko svojih podjetij in skušali najti odgovore ali začeti nova sodelovanja. Glede na veliko zanimanje podjetnikov za današnji obisk IJS, lahko zaključimo, da je v malem gospodarstvu velik interes za sodelovanju industrije, obrti in podjetništva z znanstveno raziskovalno sfero.

Zbrane je uvodoma pozdravil tudi prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS, in med drugim  predstavil zgodovino, razvejano dejavnost in številne uspehe našega največjega znanstveno-raziskovalnega inštituta.

obisk IJS

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

18. 1. 2017

Avtor

Administrator