Finance

Objavljena Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2017

 

Banka Slovenije je objavila redno statistično publikacijo Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2017.

Ključni poudarki:

Povzetek dogajanj v zadnjem letu (od zadnjega četrtletja 2015 do tretjega četrtletja 2016):

  • Nefinančne družbe so izboljšale neto finančni položaj do bank in države ter poslabšale do tujine, hkrati pa so zmanjšale medsebojne terjatve in obveznosti.
  • Centralna banka je neto finančni položaj izboljšala do države in tujine ter poslabšala do bank.
  • V bankah se je nadaljevalo razdolževanje do tujine ter krčenje posojil nefinančnim družbam, ki skupaj z gospodinjstvi povečujejo vloge pri bankah.
  • Drugi finančni posredniki so terjatve povečali do tujine in zmanjšali do nefinančnih družb, obveznosti pa zmanjšali do države in tujine.
  • Zavarovalne družbe in pokojninski skladi so povečali naložbe v tuje vrednostne papirje in zmanjšali naložbe v državne vrednostne papirje ter banke.
  • Država je zmanjšala vloge znotraj lastnega sektorja, v tujini in pri bankah, povečala pa pri centralni banki, na drugi strani pa povečala obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev do centralne banke in zmanjšala do bank. Primanjkljaj na letni ravni je znašal 1,4% BDP in se že od zadnjega četrtletja 2014 zmanjšuje.
  • Gospodinjstva povečujejo vloge pri bankah, pri čemer zmanjšujejo vezane vloge in povečujejo vloge na vpogled. Od zadnjega četrtletja 2015 je razvidno tudi ponovno naraščanje obsega najetih posojil.
  • Neto finančni položaj tujine se je izboljšal do nefinančnih družb in države, poslabšal pa do centralne banke, drugih finančnih posrednikov ter zavarovalnih družb in pokojninskih skladov.

 

Banka Slovenije

31. 1. 2017

Avtor

Administrator