Splošno

Javna razprava o strategiji razvoja in trženja turizma

Sporočilo za javnost

 

Velenje, 23. februar 2017 – V Mestni občini Velenje se zavedamo, da je turizem za našo lokalno skupnost zelo perspektivna gospodarska dejavnost. Uspešna in odgovorna turistična destinacija se ne more razvijati brez jasno zapisanih strateških smernic razvoja, zato je Mestna občina Velenje v letu 2016 skupaj z izvajalcema Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in Nea Culpa, agencijo za marketing, d. o. o., pristopila k izdelavi dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma v mestni občini Velenje za obdobje od 2017 do 2021.

 

V sklopu projekta smo izvedli delavnice z lokalnimi turističnimi ponudniki, anketo med lokalnimi ponudniki in obiskovalci, intervjuje s posamezniki, terenski ogled in javno razpravo. Pripravili smo tudi dokument »Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017─2021«.

 

V sredo, 1. marca 2017, bomo ob 16. uri dvorani Vile Biance, v sklopu izdelave strategije, izvedli javno razpravo, na kateri bomo posebno pozornost namenili predstavitvi strateškega dokumenta.

Razprava je pomembna za oblikovanje končnega dokumenta, s katerim želimo zastaviti trajnosten razvoj turizma Velenja v prihodnosti, zato bomo veseli vašega sodelovanja.

 

Prijazno vabljeni!

 

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

 

Mestna občina Velenje

Kabinet župana

Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

 

T: 03/8961 546 F: 03/8961 654

www.velenje.si

 

23. 2. 2017

Avtor

Administrator