Splošno

Potrjen Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje

Sporočilo za javnost

 

Velenje, 28. februar 2017 – Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje so na današnji seji potrdili Predlog Celostne prometne strategije (CPS) Mestne občine Velenje.

 

Kot smo že pisali je Mestna občina Velenje skladno z evropskimi smernicami pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. Gre za strateški dokument, ki je namenjen reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa s poudarkom na zagotavljanju dobrih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, uporabniki javnega potniškega prometa in spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev. Gre za pričetek dolgoročnega procesa ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema, pri katerem je gradnja šele zadnji korak reševanja izzivov v prometu. Obstoječe načrtovalske prakse nadgrajuje s temeljito analizo stanja, vizijo prometnega razvoja, strateškimi cilji ter stebri, ki celovito vključujejo področja daljnovidnega ukrepanja: trajnostno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izdelovalec CPS je konzorcij podjetij B22, d. o. o., PNZ, d. o. o. in MK projekt, d. o. o.  s podizvajalci.

 

Mestna občina Velenje potrebuje sprejeto Celostno prometno strategijo za potrebe prijav na različne projekte na področju izvajanja ukrepov trajnostne mobilnosti in celostnega prometnega načrtovanja ter ostalih vidikov trajnostnega razvoja v Mestni občini Velenje.

 

V soboto, 8. aprila, bomo med 9. in 12. uro, v okviru projekta CPS, na križišču Cankarjeve ceste in Velenjske promenade pripravili zaključno prireditev, na kateri bomo predstavili zanimive aktivnosti na temo trajnostne  mobilnosti.

 

Prijazen pozdrav,

Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

 

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

28. 2. 2017

Avtor

Administrator