Splošno

Za sofinanciranje programov, projektov in prireditev letos več sredstev

 

Velenje, 1. marec 2017 – Na včerajšnji 19. seji Sveta Mestne občine Velenje so se svetnice in svetniki med drugim seznanili tudi s Poročilom o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016, ki ga je predstavila vodja Kabineta župana Mestne občine Velenje mag. Saša Sevčnikar. Gre za razpis, ki sofinancira dejavnosti, programe, projekte in prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, prepoznavnosti občine, izboljšujejo kakovost življenja občanov ter dostopnost do različnih dejavnosti.

 

Za razpis je bilo s sprejetim proračunom za leto 2016 načrtovanih 90 tisoč evrov, z rebalansom proračuna Mestne občine Velenje pa 120 tisoč evrov. Skupaj je bilo v letu 2016 razdeljenih 108.630 evrov.

 

Vseh prijavljenih dejavnosti/programov/projektov/prireditev je bilo 155, od tega desetim komisija ni odobrila sofinanciranja, ker prijava ni ustrezala pogojem razpisa. Povprečen znesek sofinanciranja je znašal 749,17 evra, najvišji znesek sofinanciranja pa je bil 10 tisoč evrov. Vsak prijavitelj se lahko v tekočem letu na razpis prijavi z največ dvema vlogama. V letu 2016 je bilo takšnih prijaviteljev 34; med vsemi prijavitelji je bilo 17 fizičnih oseb.

 

Svetniki so v nadaljevanju seje soglasno sprejeli Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje. Osnovni cilj sprejetja novega pravilnika se nanaša na pripravo samega razpisa, obrazcev kot tudi meril za ocenjevanje vlog, s čimer se dejanski namen samega sofinanciranja približa prejemnikom sredstev kot tudi končnim uporabnikom.

V letu 2017 bo razpis odprt predvidoma od 15. marca do 30. novembra oziroma do porabe sredstev. Objavljen bo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.velenje.si. Za namen razpisa je v proračunu za leto 2017 predvidenih 120 tisoč evrov, kar pomeni, da bomo lahko podprli še več programov, projektov in prireditev.

 

 

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

1. 3. 2017

Avtor

Administrator