Izobraževanje

Napovednik dogodka Kriza duševnosti – kriza družbe

Društvo biopsihologov Slovenije (DBPS) v sodelovanju s ŠOUP in PRIMSS bo v marcu izvedlo cikel dogodkov, kjer bodo v središče postavili kulturo medosebne pomoči in problematiko duševne stiske, obravnavano skozi prizmo trenutnega družbeno-političnega dogajanja, socialne psihologije, upravno-sistemske politike in zdravstva ter skozi primere s terenske prakse izkušenega reševalca.

Pri zasnovi projekta izhajajo iz rezultatov socialnega eksperimenta, ki ga je v oktobru 2016 izvedel PRIMSS (posnetek je viden v prilogi spodaj). Ta je pokazal precejšnjo neodzivnost ljudi in pomanjkanje samoiniciativnosti pri nudenju medosebne podpore, ko gre za vprašanje duševne stiske posameznikov.
Zdi se nam pomembno, da na stanje družbe opozorimo in izpostavimo kritičnemu razmisleku skupaj s strokovnjaki iz različnih družbenih ved,” sporoča Kaja Petek, vodja projekta in članica DBPS ter napoveduje, da “bomo pod rebra sunili vse navzoče in jih skušali spodbuditi k sodelovanju v razpravi ter prepoznavanju svoje aktivne vloge in odgovornosti pri ustvarjanju kakovostnejšega lokalnega socialnega okolja in širše družbe.
Tri četrtkove večere v marcu bo mogoče preživeti v razmišljujoči atmosferi Študentskega centra UP na Čevljarski ulici 27 v Kopru ob 18. uri, in sicer:
četrtek, 9.3.2017: Refleksija družbene realnosti (okrogla miza), z gosti dr. Ernest Ženkom, dr. Tonči Kuzmaničem in dr. Simono Gomboc
četrtek, 16.3.2017: Kultura medosebne pomoči v slovenskem prostoru (primeri iz prakse), predavatelj Anton Posavec, dipl. zn.
četrtek, 23.3.2017: Birokratizacija samomora (voden dialog), gost psiholog in aktivist Matic Munc
Dogodek lahko na facebooku spremljate tukaj.

Refleksija družbene realnosti 
Kaj vse večja odtujenost, ne-empatičnost in pomanjkanje solidarnosti med ljudmi pove o vrednotah, ki jih goji posameznik kot individuum in družba kot celota? Kako tako stanje pojasnjuje kulturna zgodovina? Kakšen je pri tem pomen vzgojnega vzorca, kot posledice osebnostne zrelosti staršev?
Kako se kapitalistična miselnost preslikava v dinamiko medosebnih odnosov? Ali jo lahko krivimo za pojav medosebne odtujenosti in naraščajoče čustvene nezrelosti? Kaj pa problematika epidemije individualizma, ki za pretvezo uporablja potrebo in pravico do svobode, izbire, avtonomnosti?
Je na obzorju nadaljevanje političnega nihilizma v smislu opuščanja kritičnega razmišljanja in prevpraševanja političnih praks ter aktivnega udejstvovanja v sferi družbenega? Kje v tej predstavi je mesto vzgojno izobraževalnih inštitucij, medijev in (psihološke) znanosti?
O teh in podobnih vprašanjih se bomo spraševali za okroglo mizo, ki jo bo moderiral dr. Ernest Ženko, poznavalec psihologije družbene dinamike, medijev in filozofije kulture. Kot gosta se mu bosta pridružila dr. Tonči Kuzmanič, akademik na področju politologije, etike in sociologije ter poznavalec aktualnih družbeno-političnih razmer in dr. Simona Gomboc, strokovnjakinja na področju socialne psihologije, psihologije komunikacije in medosebnih odnosov.
Eleonora Jenko,
predstavnica za odnose z javnostmi ŠOUP
GSM: 041 279 783
Tel: 00386 5 662 62 24
e-mail: eleonora@soup.si
www.soup.si I Facebook ŠOUP
6. 3. 2017

Avtor

Administrator