Izobraževanje, Splošno

Pomen in prihodnost mladinskega dela

Vabimo vas na delavnico na temo Pomen in prihodnost mladinskega delav četrtek, 16. 3. 2017, od 14.00 do 16.00, v prostorih MKC Maribor, Ob železnici 16, Maribor

 
Z nami bodo doc. dr. Andrej Naterer s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki bo v svojem predavanju orisal polje mladinskega dela v Sloveniji, opisal podatkovno podlago za njegov razvoj in izpostavil njegov pomen tako za mlade kot tudi za družbo kot celoto; Lucija Tetičkovič, študentka 3. letnika programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki nam bo skozi svoje raziskovalno delo z mladimi predstavila svojo izkušnjo na področju povezave vere in mladih; Anja Lipičnik, študentka 3. letnika programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki nam bo prikazala nov pogled na pristop do povečanja samoiniciative mladih pri ustvarjanju karierne poti v času šolanja ter s tem dolgoročno tudi na zmanjšanje brezposelnosti med mladimi; Tomaž Sorko, študent 3. letnika programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki bo v svojem predavanju na raznih primerih prikazal, kako izjemen pomen ima opazovanje za mladinsko delo in tudi za življenje nasploh.
Pridružite se nam, spoznajte in si pridobite nove izkušnje na področju mladinskega dela!

 

Udeležba je brezplačna, vabljeni!
Lucija Tetičkovič, 3. letnik programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru:

»Pomen Izkušnje«
»Pri predmetu uvod v mladinsko delo in raziskovanje mladine sem se ukvarjala z raziskovanjem povezave vere in mladih ter naredila še tematske večere z različnimi aktualnimi temami z mladimi iz župnije Kamnica. Od tega sem odnesla mnogo, predvsem sem spoznala, kaj pomeni izkušnja takšnega dela zame in ostale, ki so sodelovali pri tem. Zato želim ta pomen izkušnje pri mladinskem delu deliti še z drugimi in jim posredovati osebne izkušnje, pridobljene v praksi.«

Anja Lipičnik, 3. letnik programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru:

»Motivacija, ne frustracija!«
»Z rezultati izpeljanega projekta pri predmetu uvod v mladinsko delo in raziskovanje mladine bom prikazala nov pogled na pristop do povečanja samoiniciative mladih pri ustvarjanju karierne poti v času šolanja ter s tem dolgoročno tudi na zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Projekt »Ustvari si prihodnost!«, ki sem ga izpeljala v decembru, je pokazal, da so mladi preveč obremenjeni s prenasičenostjo informaci, ki so neobvladljive. Vsakodnevno se soočamo s spoznanjem, da je nekdo vedno boljši od nas, da še ne znamo vsega in da nismo dovolj opremljeni za vstop na trg dela. Sama menim, da ta frustracija na nas deluje kot zavora, njen rezultat je podaljševanje šolanja in ekonomske odvisnosti. To je popolnoma logično. Zakaj bi tvegali varnost, ki nam jo zagotavlja položaj odvisnosti? Po drugi strani pa smo najbolj informirana in izobražena generacija mladih v zgodovini, kje torej leži problem za našo nesigurnost? Ko sem si postavila tovprašanje, sem ugotovila, da mladi nismo »krivi« za svojo neperspektivnost in pasivnost, kriva je okolica, ki vse to proizvaja. Razviti je treba nove prijeme tako za posredovanje znanja kot za pristop do mladih na področju mladinskega dela. Mlade moramo začeti motivirati in ne frustrirati, moramo razviti nove načine dela, ki jih bodo spodbudili k razmišljanju, inovativnosti ter drznosti, da izstopajo iz množice. Namesto da jih na vsakem koraku opozarjamo: »Tega še ne znaš, še vedno nisi dovolj dober,« jim je treba pokazati, da so dovolj opremljeni, da začnejo graditi karierno pot v času šolanja, zmanjšajo svoje možnosti za brezposelnost in postanejo uspešni strokovnjaki na svojih področjih.«

Tomaž Sorko, 3. letnik programa sociologija in interdisciplinarno družboslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru:

»Pomen opazovanja«
»V svojem predavanju bom na raznih primerih prikazal, kako izjemen pomen ima opazovanje za mladinsko delo in tudi za življenje nasploh. Predstavil bom nekaj primerov, na kakšen način opazovati posameznika in skupine, ter usmeril poslušalce na določeno literaturo, ki omogoča izgradnjo veščine opazovanja.«

Doc. dr. Andrej Naterer, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru:

»Pomen in prihodnost mladinskega dela«
»V svojem prispevku bom skušal orisati polje mladinskega dela v Sloveniji, opisati podatkovno podlago za njegov razvoj in izpostaviti njegov pomen tako za mlade kot tudi za družbo kot celoto.«

MKC Maribor

14. 3. 2017

Avtor

Uredništvo