Finance

Sporočilo za javnost – Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve – 2016

Ljubljana, 13.3.2017

Banka Slovenije je pripravila letno Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2016, v katero je vključenih 15 bank in 3 hranilnice. Analiza je razdeljena na dva vsebinska sklopa, in sicer (i) Analiza nadomestil in (ii) Izračun stroškov košaric plačilnih storitev.

Za pripravo analize nadomestil in izračuna stroškov košaric plačilnih storitev Banka Slovenije pridobiva podatke iz različnih virov, pri čemer so poročevalci odgovorni za pravilnost in popolnost poročanih podatkov. Zanesljivi in kakovostni poročani podatki omogočajo pripravo analize na način, ki uporabnikom plačilnih storitev (tako fizičnim kot pravnim osebam) omogoča realno primerljivost nadomestil, ki jim jih za določene plačilne storitve zaračunavajo različni ponudniki plačilnih storitev. Odvisno od potreb in plačilnih navad si lahko uporabniki izberejo zase najprimernejšega ali najcenejšega ponudnika plačilnih storitev. Banka Slovenije ne more neposredno vplivati na višino nadomestil – to je domena posameznih ponudnikov plačilnih storitev, z javno objavo nadomestil pa omogoča informiranost in odločitev o izbiri.

Povzetek sklopa Analiza nadomestil
Od skupno 21 analiziranih segmentov plačilnih storitev so se povprečna nadomestila na dan 31. 12. 2016 v primerjavi z 31. 12. 2015 zvišala v šestih segmentih, znižala v petih in v desetih ostala nespremenjena.
Največje povečanje povprečnega nadomestila, in sicer za 28,00%, je bilo pri dvigih gotovine z debetno kartico na bankomatu drugega ponudnika, kar je posledica uvedbe nadomestila s strani dveh ponudnikov plačilnih storitev (prej brezplačno) in dviga nadomestila s strani enega ponudnika. Največje znižanje povprečnega nadomestila, in sicer za 5,88%, je bilo v segmentu plačil z direktno obremenitvijo pravnih oseb v vlogi plačnika.

Povzetek sklopa Izračun stroškov košaric plačilnih storitev

2016 FIZIČNE OSEBE PRAVNE OSEBE
Košarica Banke Slovenije Košarica Zveze potrošnikov Slovenije Košarica Banke Slovenije
Tradicionalni komitent E-komitent Tradicionalni komitent E-komitent Tradicionalni komitent E-komitent
Najdražja plačilna storitev Sberbank banka d.d. Banka Intesa Sanpaolo d.d. Sberbank banka d.d. Nova KBM d.d. Banka Sparkasse d.d. Sberbank d. d.
149,91 EUR 53,67 EUR 262,20 EUR 86,16 EUR 1.093,25 EUR 489,08 EUR
Najcenejša
plačilna storitev
Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Delavska hranilnica d.d. Primorska hranilnica Vipava d.d. Delavska hranilnica d. d.
28,20 EUR 24,60 EUR 38,04 EUR 30,84 EUR 343,20 EUR 179,30 EUR

Analiza za 2016 je objavljena na povezavi Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev .
Predhodne analize na povezavi Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve .

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

14. 3. 2017

Avtor

Uredništvo