Gospodarstvo

Tudi OZS zahteva, da se samozaposlenim zagotovi bolniško nadomestilo

 

Ljubljana, 17. 3. 2017 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) podpira predlog Združene levice, da se bolniško nadomestilo zagotovi tudi samozaposlenim. Izenačitev osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v času bolniške odsotnosti do 30 dni pri nosilcih samostojne dejavnosti z osnovo pri zaposlenih, je tudi ena od aktualnih zahtev slovenske obrti in podjetništva. V OZS ugotavljamo, da je sedanja ureditev celo protiustavna.

V Sloveniji je več kot 69.000 oseb, ki delujejo kot samostojni podjetniki ali samostojno opravljajo dejavnost. Zaradi njihovega statusa prvih 30 dni bolniške ne morejo uveljaviti denarnega nadomestila. Če zaradi bolezni prekinejo delo, izgubijo dohodek, ostanejo brez naročil ali celo zaprejo sp.

V OZS menimo, da je potrebno ponovno uvesti rešitev na področju obračunavanja prispevkov za socialno varnost nosilcev samostojne dejavnosti, ki se nanaša na osnovo za obračun teh prispevkov v času njihove bolniške odsotnosti, ki traja manj kot 30 delovnih dni. V preteklosti je sicer že bila uzakonjena in nato ukinjena rešitev, ki še danes velja za zaposlene v delovnem razmerju (npr. 80 %, 70 % ipd.).

 

Nezaslišano je, da mora nosilec samostojne dejavnosti v času svoje bolniške odsotnosti obračunavati prispevke od polne 100-odstotne zavarovalne osnove. Sedanja ureditev, na podlagi katere je nosilec samostojne dejavnosti dolžan v času bolniške odsotnosti do 30 delovnih dni v njegovo breme plačevati celotne prispevke kot če bi delal, je tudi protiustavna, saj ni utemeljenih razlogov za različno obravnavo obeh skupin zavezancev.

 

V OZS zato zahtevamo, da se odbitek od osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v času bolniške odsotnosti, ki bremeni nosilca dejavnosti, izenači z načinom obračuna teh prispevkov pri zaposlenih v prvih 30 delovnih dneh njihove odsotnosti z dela.

 

Mira Črešnar

Vodja odnosov z javnostmi

 

Obrtno-podjetniška zbornica slovenije
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 823, 58 30 501
F: +386 (0)1 50 59 270
M: +386 (0)41 936 844
E: mira.cresnar@ozs.si | http://www.ozs.si
 @OZSaktualno

 

 

17. 3. 2017

Avtor

Administrator