Splošno

ODDAJA PONUDBE NA HRVAŠKEM PO NOVEM ZJN – ključne novosti novega zakona

praktični seminar

Oddaja ponudbe na Hrvaškem po novem ZJN

10. april 2017

Dunajska 167, Ljubljana

 

Spoštovani,

z dnem 1. 1. 2017 velja nov Zakon o javnem naročanju (ZJN), ki v dosedanji postopek oddaje javnega naročila vnaša veliko novosti.

Vabimo vas na  seminar kjer bodo predstavljene ključne novosti novega hrvaškega zakona s praktičnimi napotki in opozorili, pri katerih institutih bo potrebno
v prihodnje posvečati še posebno pozornost.
Hkrati bo na seminarju prikazana vsa relevantna praksa Državne revizijske komisije za kontrolo postopkov oddaje javnih naročil v zvezi z novim ZJN.

Teme seminarja:

– Splošne določbe

– Oblikovanje zahtev in pogojev
– Ocenjevanje in izbor ponudb
– Vrste postopkov, njihove lastnosti, roki za pripravo ponudbe

Predavatelja:

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., direktorica podjetja Bonorum d.o.o.
je specialistka za javno naročanje, avtorica več člankov in izkušena predavateljica.

Miljenko Cvitanović, univ. dipl. prav., je strokovnjak na področju javnih naročil
v Republiki Hrvaški. Je izkušen predavatelj s področja javnega naročanja, trenutno pa je zaposlen kot svetovalec v hrvaškem Saboru.
ZNANJE ZAPOSLENIH JE NALOŽBA V USPEŠNO PRIHODNOST!

 

Vljudno vabljeni,

Mojca Talan Zajc

01/2001858
organizatorka izobraževanj

21. 3. 2017

Avtor

Uredništvo