Splošno

Javna obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas (Tehnološki park)

 

Velenje, 24. marec 2017 – V sredo, 29. marca, bo ob 15. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park).

 

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani, predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj in zainteresirane javnosti.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

24. 3. 2017

Avtor

Administrator