Tehnologija

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2016

Torek, 28.03.2017

Objavljamo četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2016, iz katerega je med ostalim razvidno, da se je tudi v opazovanem četrtletju nadaljeval trend rasti števila priključkov IP telefonije.

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec četrtega četrtletja 2016 zvišala.

V četrtem četrtletju 2016 sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo.

Konec opazovanega četrtletja so prevladovali priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH, tržni delež do prvega četrtletja 2016 še prevladujoče ADSL tehnologije pa se je ponovno znižal. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije je ostal nespremenjen,  tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 se je zvišal, medtem ko se je tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kabelskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0 tehnologije znižal. Nespremenjen je ostal tudi tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko ostalih tehnologij kot so ethernet, fiksni brezžični dostop, dostop prek zakupljenih vodov.

Najvišji tržni delež so konec četrtega četrtletja 2016 zabeležili priključki IP televizije. Tržna deleža priključkov kabelske televizije in  MMDS tehnologije sta v opazovanem četrtletju zabeležila upad, medtem ko je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtletje višji.

V opazovanem četrtletju se je zvišal tržni delež priključkov paketa četverček, medtem ko sta se tržna deleža priključkov paketa trojček in paketa dvojček znižala.

V opazovanem četrtletju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.

28. 3. 2017

Avtor

Uredništvo