Splošno

Izjava za javnost o prispelih vlogah za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija

Izjava za javnost o prispelih vlogah za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija

 

Ponovljeni razpis za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, ki ga je Programski svet RTV Slovenija (v nadaljevanju svet) objavil 24. februarja, se je zaključil dne 27. 3. 2017. Za pravočasne štejejo kandidature, prispele v vložišče javnega zavoda do 27. 3. 2017 oziroma oddane najpozneje 27. 3. 2017 na pošto s priporočeno poštno pošiljko.

 

Na razpis so prispele vloge treh kandidatov. Svet bo o izpolnjevanju formalnih pogojev iz razpisa odločal na seji 10. aprila 2017, kandidati, ki so oddali pravočasne in popolne vloge, pa se bodo svetu predstavili na seji 24. aprila 2017, ko bo ta tudi odločal o njihovi primernosti za funkcijo generalnega direktorja RTV Slovenija. Kandidati bodo o izidu obveščeni v roku 30 dni po koncu razpisa.

 

RTV Slovenija, javni zavod

30. 3. 2017

Avtor

Uredništvo