Splošno

Sestanek predstavnikov KGZS in Ministrstva za finance

Ponovno o težavah kmetov z identifikacijo za DDV

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  (KGZS) je Ministrstvo za finance (MF) večkrat seznanila s težavami kmetov, ki so v preteklem letu presegli 7.500 evrov dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in so se morali zato identificirati za namene DDV. KGZS je argumentirala zahtevo za dvig praga 7.500 evrov in obenem opozorila na nedoslednosti v zakonodaji, ki te dohodke opredeljuje.

Kot smo že poročali, se je vodstvo KGZS na to temo s predstavniki MF sestalo 24. februarja, ponovno pa 23. marca 2017. V razgovoru je bila podana obljuba, da se bo prag dohodkov dvignil, vendar se je potrebno o višini še uskladiti na podlagi analize odmere dohodnine zavezancev iz osnovne kmetijske dejavnosti v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. Državni sekretar Tilen Božič se strinja, da se dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine, tudi v prag za identifikacijo za namene DDV ne vštevajo. Pomislek MF proti pobudi KGZS, da bi upoštevali zgolj katastrski dohodek (brez obdavčljivih subvencij), je neurejeno stanje zakupov kmetijskih zemljišč.

Brez analize posledic kakršnih koli sprememb zakonodaje s tega področja in do dokončne uskladitve stališč med MF in KGZS davčni organ ne bo izdajal odločb morebitnim novim obveznikom.

31. 3. 2017

Avtor

Uredništvo